اخبار مزایده و مناقصات

انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای گلزار (مجتمع روستایی شهدای چنگی) پاکدشت

کد : ۹۶/۱۵
عنوان آگهی : انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای گلزار (مجتمع روستایی شهدای چنگی) پاکدشت
آگهی در محدوده : سطح کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۸۸۷۰۳۷۷۵

عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر دهرم

کد : ۹۶/۱۴۰/۳۲۶۸۱
عنوان آگهی : عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر دهرم
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
محل دریافت اسناد : شرکت‌آبفافارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  

انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای حسین آباد - پیغمبر(مجتمع کوثر رباط کریم) نوبت اول

کد : ۹۶/۱۶
عنوان آگهی : انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای حسین آباد - پیغمبر(مجتمع کوثر رباط کریم) نوبت اول
آگهی در محدوده : سطح کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۸۸۷۰۳۷۷۵

خرید و تحویل (شامل ‌بارگیری و حمل) تعداد ۱۲ دستگاه الکترو موتور عمودی هالو شفت مطابق با استانداردASTM و NEMA وIEC

کد : ۲۲۹۸/۲۲۱۰۹
عنوان آگهی : خرید و تحویل (شامل ‌بارگیری و حمل) تعداد ۱۲ دستگاه الکترو موتور عمودی هالو شفت مطابق با استانداردASTM و NEMA وIEC
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
محل دریافت اسناد :

اصلاح خط انتقال آب شهر هشتجین

کد : ۹۶/۳۱
عنوان آگهی : اصلاح خط انتقال آب شهر هشتجین
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد :

پروژه ‹‹ عملیات اجرای شبکه فاضلاب بخشی از تعاونی مسکن نوردلوله و تعاونی پایساز حوزه ۵ کوی مهدیس››

کد : ۱۱۰/۹۶/۱۳۸۸
عنوان آگهی : پروژه ‹‹ عملیات اجرای شبکه فاضلاب بخشی از تعاونی مسکن نوردلوله و تعاونی پایساز حوزه ۵ کوی مهدیس››
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای اهواز
مهلت دریافت اسناد : ۹۶/۱۱/۰۳
محل دریافت اسناد :

مناقصه آبرسانی ماهیدشت کرمانشاه

کد : ۹۶-۳۴
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی ماهیدشت کرمانشاه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
محل دریافت اسناد : کرمانشاه- دولت آباد نرسیده به سه راه شرکت - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه - اداره طرح و برنامه- تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰
تلفن تماس : ۰۸۳۳—۸۲۶۳۴۳۰

انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بهاء

کد : ۶۲۰۱/۱۹۱۱۰
عنوان آگهی : انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بهاء
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : آبفای شرق تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
محل دریافت اسناد : تهران-واقع در رودهن، خیابان پاسداران، شرکت آبفای شرق استان تهران، طبقه همکف
تلفن تماس : ۷۶۵۱۱۳۱۶

مناقصه آبرسانی امامیه سرپل ذهاب

کد : ۹۶-۳۴
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی امامیه سرپل ذهاب
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
محل دریافت اسناد : کرمانشاه- دولت آباد نرسیده به سه راه شرکت - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه - اداره طرح و برنامه- تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰
تلفن تماس : ۰۸۳۳—۸۲۶۳۴۳۰

Pages