اخبار مزایده و مناقصات

فروش تعدادی اقلام لوازم راکد سالم ، مستعمل و اسقاط دارای مس

شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در نظر دارد تعدادی لوازم راکد سالم، مستعمل و اسقاط دارای مس را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا از متقاضيان واجد شرايط (مطابق با اسناد مزايده) دعوت به عمل مي‌آيد.

 

ردیف

شــــرح مزایده

شماره مزایده

مبلغ تضمين شركت در مزایده (ریال)

1

خرید 10 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97/3136/503 خرید 10 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی دو مرحله ای 16/04/1397 10/05/1397 26/04/1397 10/05/1397

تجدیدارزیابی توان انجام تعهدات و تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات نگهبانی ...

کد : ۱۵۵ب۹۶
عنوان آگهی : تجدیدارزیابی توان انجام تعهدات و تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و نگهداری چاهها،مخازن وتاسیسات در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : Ttehrans
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
محل دریافت اسناد :

اجرای خط انتقال آّب کهنوج از دشت رضاآباد

کد : ۲۱/الف/۴-۹۷ م
عنوان آگهی : اجرای خط انتقال آّب کهنوج از دشت رضاآباد
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک, تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم

 کد : ۹۷/۱۳/۵۳۸۹
عنوان آگهی : تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
محل دریافت اسناد : سایت ستادیران
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages