اخبار مزایده و مناقصات

اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات...

کد : ۹۷.۱۵
عنوان آگهی : اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب و سایر موارد در محدوده عملیاتی ناحیه افسریه
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۴تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
محل دریافت اسناد :

عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ شماره ۳ و مخزن ۲۰۰ متر مکعبی بندر لنگه

کد : ۲۶۷۳۲/۱۶
عنوان آگهی : عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ شماره ۳ و مخزن ۲۰۰ متر مکعبی بندر لنگه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای هرمزگان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۳۳۳۵۰۵۸۳

شبکه فاضلاب سپیدان - لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی شهر سپیدان

کد : ۹۷/۱۴۰/۳۳۳۷۵
عنوان آگهی : شبکه فاضلاب سپیدان - لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی شهر سپیدان
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :

وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب و فاضلاب مشترکین ...

کد : ۹۷/۲۸
عنوان آگهی : وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب و فاضلاب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب ، فروش انشعاب فاضلاب و اصلاح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب ، صدور و توزیع اطلاعیه قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار در محدوده ناحیه خانی‌آباد شرکت آب و فاضلاب منطقه۶ شهر تهران
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۶تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

تجدید مناقصه تعمیر،نگهداری و نصب دستگاه های کلریناتور مکانیزه

کد : ۹۷-۴۱
عنوان آگهی : تجدید مناقصه تعمیر،نگهداری و نصب دستگاه های کلریناتور مکانیزه
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  

قرائت کنتور، پخش قبوض ، نصب انشعابات آب...

کد : ۳۹-۹۷
عنوان آگهی : قرائت کنتور، پخش قبوض ، نصب انشعابات آب ، تعویض کنتور و وصول مطالبات مشترکین آب وفاضلاب شهرستان زنجان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای زنجان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
محل دریافت اسناد :

Pages