اخبار مزایده و مناقصات

احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مشگین شهر تکمیل اولویت سوم-قسمت دوم

کد : ۹۶/۲۳
عنوان آگهی : احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مشگین شهر تکمیل اولویت سوم-قسمت دوم
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
محل دریافت اسناد :

مقدار۶۶۰۰ (شش هزار و ششصد)مترلوله چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله دراقطار مختلف جهت استفاده در تأسیسات آبرسانی

کد : ۹۶.۱۴
عنوان آگهی : مقدار۶۶۰۰ (شش هزار و ششصد)مترلوله چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله دراقطار مختلف جهت استفاده در تأسیسات آبرسانی
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۴تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
محل دریافت اسناد : تهران خیابان بهشت ضلع جنوبی پارک شهر آبفای منطقه ۴ شهر تهران دبیرخانه

عملیات اجرایی تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر نیشابور (خط دوم جریان مدول اول))

کد : ۱۵۰۶۷۲۵
عنوان آگهی : عملیات اجرایی تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر نیشابور (خط دوم جریان مدول اول))
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

خرید تعداد سی و سه (۳۳) دستگاه الکتروموتور و چهل و نه (۴۹) دستگاه پمپ شناور

کد : ۲۲۸۲۲/۱۳۰۶۲۳
عنوان آگهی : خرید تعداد سی و سه (۳۳) دستگاه الکتروموتور و چهل و نه (۴۹) دستگاه پمپ شناور
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
محل دریافت اسناد : تهران- حکیمیه - بلوار بهار- تصفیه خانه ۳و۴- دفتر بازرگانی و قراردادها منطقه شرق
تلفن تماس : ۷۷۳۱۵۰۰۶

پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل دیوارکشی پیرامون مخزن ۷۸ سوهانک

کد : ۲۱۸۲۲/۱۳۰۶۷۰
عنوان آگهی : پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل دیوارکشی پیرامون مخزن ۷۸ سوهانک
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
محل دریافت اسناد : حکیمیه- بلوار بهار- تصفیه خانه ۳و۴- دفتر بازرگانی و قراردادهای منطقه شرق
تلفن تماس : ۷۷۳۱۵۰۰۶

Pages