اخبار مزایده و مناقصات

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,٢٢ ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,٢٢ ( نوبت اول – نوبت دوم )
نوع: مناقصه
شماره: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٥,٢٢ ( نوبت اول
سازمان مرکزی: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
سازمان برگزار کننده: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت اول – نوبت دوم )

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت اول – نوبت دوم )
نوع: مناقصه
شماره: تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ٩٥,١٣ ( نوبت
سازمان مرکزی: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
سازمان برگزار کننده: آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:  
حوزه فعالیت :  

نصب انشعابات اب و فاضلاب ...

۶۹ نصب انشعابات اب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب در نقده اروميه مناقصه آگهی

خریددستگاه جذب اتمی

کد عنوان شهر گروه نوع فراخوان جزئیات
70 خریددستگاه جذب اتمی اروميه ارزیابی آگهی

نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب اردبیل  جديد

کد عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل نوع
21/95/ استعلام بها

  تعداد بازدیدها 126 

نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب اردبیل  جديد!

Pages