اخبار مزایده و مناقصات

انجام خدمات کارکنان پیمانکاری (به صورت حجمی) ...

انجام خدمات کارکنان پیمانکاری (به صورت حجمی) جهت اپراتوری تلفن، امور دفتری و کارشناسی در مرکز اطلاعات GIS و ارتباط ۱۲۲ به تعداد ۶۵ نفر

نوع

مناقصه

شماره

۱۰۱۰۹/۱۲۹۳۰۷/د

سازمان مرکزی

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

سازمان برگزار کننده

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

خرید تبلت

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
2/8 خرید تبلت مناقصه 25/08/1396 06/09/1396 01/09/1396 03/09/1396 مشاهده اطلاعات کامل

نصب انشعابات آب وفاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی ومنهولهای فاضلاب درنقاط مختلف شهرمهاباد

کد مناقصه 135
عنوان نصب انشعابات آب وفاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی ومنهولهای فاضلاب درنقاط مختلف شهرمهاباد
گروه مناقصه
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده کار و کارگر
قیمت اسناد به ریال 500000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال  

خرید انواع تیر سیمانی

رديف نوع موضوع شماره تاريخ شروع مهلت دريافت اسناد وضعیت  
1 مناقصه خرید انواع تیر سیمانی 96/01 1396/08/23 1396/09/11 در انتظار واریز وجه

عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهر صدرا آبفا شیراز

کد : ۳۶۰۴۸/۴۱۴
عنوان آگهی : عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهر صدرا آبفا شیراز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای شیراز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

احداث شبکه فاضلاب مناطق متفرقه و تجهیز ایستگاه پمپاژ زیرنهرتراب پارس آباد

کد : ۹۶/۲۴
عنوان آگهی : احداث شبکه فاضلاب مناطق متفرقه و تجهیز ایستگاه پمپاژ زیرنهرتراب پارس آباد
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
محل دریافت اسناد :

اتصال خط انتقال آب سنگر به خط انتقال خروجی از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان

کد : ۳۰-۹۶ ق
عنوان آگهی : اتصال خط انتقال آب سنگر به خط انتقال خروجی از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای گیلان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
محل دریافت اسناد : مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد : از تاریخ ۲۷/۸/۹۶ الی ۴/۹/۹۶
تلفن تماس : ۰۱۳۳۳۳۶۸۶۸۲

Pages