اخبار مزایده و مناقصات

فنس کشی و دیوار گذاری اطراف مخزن شهرک زیبا شهر

کد : ۳۹۴۸۵/۴۱۴
عنوان آگهی : فنس کشی و دیوار گذاری اطراف مخزن شهرک زیبا شهر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای شیراز
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

دعوت برای شرکت در مزایده عمومی یک مرحله ای

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد یک دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405) خود را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مزایده 100970110700001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند. 

لذا کلیه متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه فرصت امروز تاریخ 97/10/04 (نوبت اول) و مورخ 97/10/05 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت((WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 و 220 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

خرید مقداری لوله چدن داکتیل ۳۰۰ با واشر مربوطه

کد : ب/۵۲-۳۵/۹۷
عنوان آگهی : خرید مقداری لوله چدن داکتیل ۳۰۰ با واشر مربوطه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

خرید لوله به متراژ ۲۳۲۰ متری داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات...

کد : ۹۷/۱۲
عنوان آگهی : خرید لوله به متراژ ۲۳۲۰ متری داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ۲۰۰ میلی¬متر (ضد زلزله)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۵ تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
محل دریافت اسناد :

ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات برونسپاری تامین و...

کد : ۱۱۷ب۹۷
عنوان آگهی : ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات برونسپاری تامین و نصب ۵۰۰۰ رشته انشعاب آب در اقطار ۲/۱ و ۴/۳ و یک اینچ و خدمات پس از فروش در محدوده تحت پوشش شرکت آبفای جنوبشرقی استان تهران
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : Ttehrans
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
محل دریافت اسناد :

تجدید خرید ۱۲ دستگاه الکتروموتور شناور و ۱۴ دستگاه پمپ شناور

کد : ۹۷۱۵۴
عنوان آگهی : تجدید خرید ۱۲ دستگاه الکتروموتور شناور و ۱۴ دستگاه پمپ شناور / آبفا استان البرز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
محل دریافت اسناد : کرج - انتهای بلوار شهید چمران - شرکت آب و فاضلاب استان البرز - ساختمان شماره یک - اداره دبیرخانه
تلفن تماس :

خرید 300.000مترکابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 براساس مشخصات فنی

کد مناقصه

مناقصه 97.97

موضوع

خرید 300.000مترکابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 براساس مشخصات فنی

تاریخ فروش اسناد از

1397/09/26 00:00    تا:    1397/10/03 23:59

تاریخ تحویل اسناد

1397/10/18 10:00    تا ساعت:    10:0

مکان تحویل اسناد

دبیرخانه مرکزی شرکت

تاریخ بازگشایی اسناد

1397/10/18 11:00    ساعت:    11:0

مکان بازگشایی اسناد

سالن جلسات شرکت

میزان ضمانت نامه شرکت

2.925.000.000 ریال.

خلاصه شرح مناقصه

خريد 300.000مترکابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 براساس مشخصات فني

خرید تابلوهای پست زمینی...

موضوع: تجدید مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلياژی پنج سیمه فشار ضعیف (82)

مهلت دریافت اسناد: 

1397/09/29

مهلت ارسال پیشنهاد: 

1397/10/12

تاریخ بازگشایی پاکت ها: 

1397/10/12

تاریخ: 1397/09/24

موضوع: خرید کابل فشار ضعیف پروتودور مسی 1-0/6کیلوولت 6*2 میلی متر مربع (56)

مهلت دریافت اسناد: 

1397/09/25

مهلت ارسال پیشنهاد: 

1397/10/08

Pages