اخبار مزایده و مناقصات

تجدید آگهی فراخوان مناقصه ‹‹ خرید ۷۰۰ تن کلروفریک ››, آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انتظامی

کد : ۱۱۰/۹۶/۲۵۵
عنوان آگهی : تجدید آگهی فراخوان مناقصه ‹‹ خرید ۷۰۰ تن کلروفریک ››
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای اهواز
مهلت دریافت اسناد : ۹۶/۱۱/۰۹
محل دریافت اسناد : اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز
تلفن تماس :  

تجدید آگهی فراخوان مناقصه ‹‹ خرید گاز کلر ۹/۹۹% ››

کد : ۱۱۰/۹۶/۱۳۲۰
عنوان آگهی : تجدید آگهی فراخوان مناقصه ‹‹ خرید گاز کلر ۹/۹۹% ››
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای اهواز
مهلت دریافت اسناد : ۹۶/۱۱/۱۱
محل دریافت اسناد : اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز
تلفن تماس :  

اجرای عملیات لوله گذاری ، نصب انشعاب آب به منظوراصلاح، بازسازی، توسعه وجابجایی شبکه توزیع آب و انشعاب آب به صورت پراکنده در محدوده عملیاتی ناحیه بهارستان خود را براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور

کد : ۹۶.۲۰
عنوان آگهی : اجرای عملیات لوله گذاری ، نصب انشعاب آب به منظوراصلاح، بازسازی، توسعه وجابجایی شبکه توزیع آب و انشعاب آب به صورت پراکنده در محدوده عملیاتی ناحیه بهارستان خود را براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۴تهران
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :

عملیات اصلاح شبکه آب شهر مهر

کد : ۹۶/۱۴۰/۳۲۶۵۳
عنوان آگهی : عملیات اصلاح شبکه آب شهر مهر
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
محل دریافت اسناد : شرکت آبفافارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  

خرید مقداری لوله چدن ۷۰۰ با واشر مربوطه

کد : ب/ ۵۲- ۳۴/۹۶
عنوان آگهی : خرید مقداری لوله چدن ۷۰۰ با واشر مربوطه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

احداث مخزن آب ۳۰۰۰ مترمکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی،احداث مخزن آب ۳۰۰۰ مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی

کد : ۶۲/الف/۱۱-۹۶م
عنوان آگهی : احداث مخزن آب ۳۰۰۰ مترمکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی،احداث مخزن آب ۳۰۰۰ مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای حسین آباد - پیغمبر(مجتمع کوثر رباط کریم) نوبت دوم

کد : ۹۶/۱۶
عنوان آگهی : انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای حسین آباد - پیغمبر(مجتمع کوثر رباط کریم) نوبت دوم
آگهی در محدوده : سطح کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۸۸۷۰۳۷۷۵

بیمه تاسیسات تحت پوشش شرکت روستاهای تابعه استان و شهرستانهای تابعه استان

کد : ۹۸۷۳
عنوان آگهی : بیمه تاسیسات تحت پوشش شرکت روستاهای تابعه استان و شهرستانهای تابعه استان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار گلستان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
محل دریافت اسناد :

مناقصه آبرسانی اسلام آباد گرگی مندرک-تراب فاز ۱

کد : ۹۶-۳۵
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی اسلام آباد گرگی مندرک-تراب فاز ۱
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد : کرمانشاه- دولت آباد نرسیده به سه راه شرکت - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه - اداره طرح و برنامه- تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰
تلفن تماس :

عملیات اجرایی شبکه داخلی روستاهای گوران، منصورآباد و زینبی و توسعه روستاهای شهرستان قشم

کد : ۵۰۰۹
عنوان آگهی : عملیات اجرایی شبکه داخلی روستاهای گوران، منصورآباد و زینبی و توسعه روستاهای شهرستان قشم
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار هرمزگان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages