اخبار مزایده و مناقصات

واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی مرکز 122 و قسمتهای مرتبط به آن

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران 
شماره 36/م/95
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی مرکز 122 و قسمتهای مرتبط به آن را پس از ارزیابی کیفی از طریق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط بشرح ذیل واگذار نماید: 
محل اجرا: کلیه امورات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
محل تامین اعتبار : اعتبارات جاری شرکت
مدت‌ اجراي‌ كار : 24 (بیست و چهار ) ماه‌
رشته و رتبه كاري مورد نياز : شرکتهای خدماتی 
مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد : 

 پروژه آژانس خدمات مشتركين در امور برق شمال كرمانشاه

شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

 

آگهي مناقصه عمومي شماره ۷۵/۹۵( يك مرحله اي ) به همراه ارزيابي كيفي

(نوبت اول )

 

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي (نوبت اول) شماره16-٩5 ق

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي (نوبت اول) شماره16-٩5 ق

1

نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه :   اجرای بخشی از رینگ آبرسانی شهر آستارا  

3

مهلت خريد اسناد : تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 3/12/95        

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۶
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۱۰۱۶.zip

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۷
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شرح مناقصه: -
فایل: ۹۵۱۱۰۱۷.zip

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد انواع ترانسفورماتور كم تلفات

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۸
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد انواع ترانسفورماتور كم تلفات
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۱۰۱۸-۲.zip

Pages