اخبار مزایده و مناقصات

فروش اجناس مازاد و متفرقه انبار اسلام آباد...

آگهي مزايده شماره 950/9001و 950/9002و 950/9003

(شماره 100951188000001 و 100951188000002 و 100951188000003 در سامانه ستاد)

 شركت مزايده گزار: شرکت برق منطقه‏ اي اصفهان

شماره مزايده

موضوع مزايده

950/9001

عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی بنستان شهرستان بهاباد

عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی بنستان شهرستان بهاباد
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی بنستان شهرستان بهاباد
تشریح:

-مناقصهگزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

2-زمان ارائه اسناد : روز دوشنبه مورخ  15/06/95

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي استان هرمزگان

۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس  - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضلاب روستائي هرمزگان

۳: موضوع مناقصه :عملیات اجرایی خط انتقال آب از چاه و مخزن و احداث ساختمان سرچاه و دیوارکشی هشتبندی و چراغ آباد و تجهیز چاه چراغ آباد – میناب

۴ : ناظر پروژه  :  شرکت مهندسین مشاور فرآب سازه ایمن

آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي )

آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي )

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي

2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای پیرانشهر ، خوی ، مجتمع بردوک(فاز1) ارومیه ، مهاباد و احداث مخزن 2000 متر مکعبی میاندوآب را باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با مشخصات و شرایط کلی  ذیل:

ردیف

موضوع فراخوان

 آگهی مناقصه   آگهي مناقصه (شماره :829 نوبت اول )

 آگهی مناقصه   آگهي مناقصه (شماره :829 نوبت اول )

تاریخ اعلام   : 14/6/1395

شماره آگهی: 487-95

آگهي مناقصه (شماره :829 نوبت اول )

 آگهی مناقصه   آگهي مناقصه (شماره :830 نوبت اول )

 آگهی مناقصه   آگهي مناقصه (شماره :830 نوبت اول )

تاریخ اعلام   : 20/6/1395

شماره آگهی: 488-95

آگهي مناقصه (شماره :830 نوبت اول )

آگهی مناقصه   آگهي مناقصه (شماره :831 نوبت اول )

 آگهی مناقصه   آگهي مناقصه (شماره :831 نوبت اول )

تاریخ اعلام   : 20/6/1395

شماره آگهی: 489-95

آگهي مناقصه (شماره :831 نوبت اول )

معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری و استانی ...

آگهي مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری و استانی  و قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی و صنعتی کشور و از طریق مناقصه عمومی کالای مشروحه ذیل را از تأمین کننده ذیصلاح خریداری نماید .

ردیف

عنوان کالا

استاندارد تولید

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال

Pages