اخبار مزایده و مناقصات

خدمات بهره برداري پست های فوق توزیع

روش معامله:مناقصه نوع :فراخوان ارزیابی کیفی دسته بندی:حساب های بانکی:: 
شماره:9712005موضوع:خدمات بهره برداري پست های فوق توزیعمیزان سپرده:0واحد پولی:ریالحوزه فعالیت :وضعیت :فعالتاریخ شروع دریافت اسناد:1397-7-7 09:30:00تاریخ پایان دریافت اسناد:1397-7-12 18:00:00تاریخ شروع ارسال پیشنهاد:1397-7-14 08:00:00تاریخ پایان ارسال پیشنهاد1397-7-7 11:00:00تاریخ بازگشایی پاکت ها:1397-7-28 11:00:00روزنامه رسمی:

آفرینش

توضیحات:ضمایم:آگهی 001.zip

اجرای عملیات بهینه سازی پست برق تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج

کد : ۹۷۱۰۰
عنوان آگهی : اجرای عملیات بهینه سازی پست برق تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج / آبفا استان البرز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
محل دریافت اسناد : کرج - انتهای بلوار شهید چمران - شرکت آب و فاضلاب استان البرز - ساختمان شماره یک - دفتر قراردادها
تلفن تماس :

مناقصه حفر چاه اردوگاه شهدای حلبچه کنگاور,....

کد : ۹۷-۲۸
عنوان آگهی : مناقصه حفر چاه اردوگاه شهدای حلبچه کنگاور
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  

تصفیه مقدماتی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش PC,...

کد : ۹۷/۱۳/۱۰۰۰۶
عنوان آگهی : احداث ساختمان نگهبانی و اپراتور مراقبت از تأسیسات مخزن شمال شهر آبیک
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
محل دریافت اسناد : سایت الکترونیک دولت
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
سپرده شرکت در مناقصه :  

احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شورابه شهرستان چرداول

کد : ۸۵۸
عنوان آگهی : احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شورابه شهرستان چرداول
آگهی در محدوده : ایران
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار ایلام
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
محل دریافت اسناد : به امور قراردادها و پیمانها واقع در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
تلفن تماس : ۰۸۴۳۲۲۲۹۰۰۱

خرید انواع ترانسفورماتور ، پد مانتد و آر ام یو

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
1 دریافت فایل تمدید مناقصه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۱۳:۰۰:۰۰ 97/2 خرید انواع ترانسفورماتور ، پد مانتد و آر ام یو

Pages