اخبار مزایده و مناقصات

خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات ...

کد : ۴۲۰۸۶/۴۱۴
عنوان آگهی : خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب مربوطه به همراه وصول درآمد حاصل از آن، محدوده خیابان های بیست متری فتح المبین، ارتش، کارگر، احمدی کهنه، بلوار شهدا- زون F-۱-A
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای شیراز
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :

عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب پراکنده در سطح شهراستهبان

کد : ۹۶/۱۴۰/۳۷۱۰۸
عنوان آگهی : عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب پراکنده در سطح شهراستهبان
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
محل دریافت اسناد : شرکت‌آبفا فارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه تنگ رویین شهرستان قیروکارزین

کد : ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۶۴
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه تنگ رویین شهرستان قیروکارزین
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس :  

مناقصات و مزايدات

 

مناقصات و مزايدات شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس 
-----------------------------------------------------------------------تاريخ درج آگهي
-----------------*عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه مراسخون شهرستان رستم .

1396/11/30

*احداث مخزن بتنی پروژه مجموعه دژکرد شهرستان اقلید .

1396/11/30

خريد ۵۰ دستگاه تابلو كنترلر سكسيونر هوايي...

شرکت:توزیع نیروی برق شیرازمعامله:مناقصه عمومي دومرحله ايشماره:۹۶-۱۷۵موضوعخريد ۵۰ دستگاه تابلو كنترلر سكسيونر هوايي به همراه كابل اتصال به كليدسپرده(ریال):بانک:شيراز،بانك ‌تجارت‌آزادي جاري‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹توضیحات:آگهي مناقصه
شماره ۱۷۵-۹۶
شركت توزيع نيروي برق شيراز در نظر دارد ۵۰ دستگاه تابلو كنترلر سكسيونر هوايي به همراه كابل اتصال به كليد مورد نياز خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي ( دو مرحله اي ) طبق استانداردهاي وزارت نيرو، ملي و بين المللي با شرايط مشروحه زير از توليد كنندگان و فروشندگان داراي صلاحيت خريداري نمايد. 

تغيير زمان بازگشايي پاكات الف و ب مناقصات ٩٩-١٠٠-١٠١-٢/٩٦ تست و بازرسي

اصلاحیه مناقصه تست وبازرسی 101-100-99

 

هدف ما محدوديت در مصرف برق نيست بلكه مصرف بهينه آن است.

مدير عامل محترم شركتهاي

موضوع : تغيير زمان بازگشايي پاكات الف و ب مناقصات ٩٩-١٠٠-١٠١-٢/٩٦ تست و بازرسي

Pages