اخبار مزایده و مناقصات

شبکه فاضلاب سپیدان - لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی شهر سپیدان

کد : ۹۷/۱۴۰/۳۳۳۷۵
عنوان آگهی : شبکه فاضلاب سپیدان - لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی شهر سپیدان
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :

وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب و فاضلاب مشترکین ...

کد : ۹۷/۲۸
عنوان آگهی : وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب و فاضلاب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب ، فروش انشعاب فاضلاب و اصلاح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب ، صدور و توزیع اطلاعیه قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار در محدوده ناحیه خانی‌آباد شرکت آب و فاضلاب منطقه۶ شهر تهران
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۶تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

تجدید مناقصه تعمیر،نگهداری و نصب دستگاه های کلریناتور مکانیزه

کد : ۹۷-۴۱
عنوان آگهی : تجدید مناقصه تعمیر،نگهداری و نصب دستگاه های کلریناتور مکانیزه
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  

قرائت کنتور، پخش قبوض ، نصب انشعابات آب...

کد : ۳۹-۹۷
عنوان آگهی : قرائت کنتور، پخش قبوض ، نصب انشعابات آب ، تعویض کنتور و وصول مطالبات مشترکین آب وفاضلاب شهرستان زنجان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای زنجان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
محل دریافت اسناد :

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید...

کد : ج/۹۷/۲۰۲
عنوان آگهی : فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید۷۰۰۰ دستگاه کنتور آب سردسایز۲/۱ اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس C با قابلیت قرائت از راه دور به شماره ج/۲۰۲/۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای همدان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
محل دریافت اسناد :

تجدید مناقصه برقرسانی و تجهیز چاه کارخانه-شورچه-خمیس آباد کنگاور

کد : ۹۷-۴۰
عنوان آگهی : تجدید مناقصه برقرسانی و تجهیز چاه کارخانه-شورچه-خمیس آباد کنگاور
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :

مناقصه خرید انواع کنتورهای حجمی...

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/11

Pages