اخبار مزایده و مناقصات

جذب خدمات سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر...,...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97/6413/503 جذب خدمات سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر در مناطق عملیاتی یک و دو باتهیه و تامین کلیه تجهیزات لازم و حمل به پای کار و رفع و عیب یابی تمامی اتصالات شبکه و انجام عملیات اصلاح و ساماندهی دو مرحله ای 1397/07/09 1397/08/02 1397/07/18 1397/08/02

تجدید مناقصه آبرسانی گراویان گیلانغرب,....

کد : ۹۷-۳۰
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی مامیشان ثلاث باباجانی
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  

تجدید مناقصه تهیه و نصب سیستم های تله متری و مانیتورینگ

کد : ۹۷-۲۹
عنوان آگهی : تجدید مناقصه تهیه و نصب سیستم های تله متری و مانیتورینگ
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  

عملیات قطع و صل انشعابات بدهکار در شهر گلستان

کد : ۹۷/۳۲
عنوان آگهی : عملیات قطع و صل انشعابات بدهکار در شهر گلستان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
محل دریافت اسناد : دبیرخانه آبفای جنوبغربی استان تهران
تلفن تماس : ۰۲۱۵۶۱۷۲۵۹۵
سپرده شرکت در مناقصه :  

احداث حوضچه ها و نصب کنتورهای حجمی سطح استان کرمان (تجدید)

کد : ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۲۶
عنوان آگهی : احداث حوضچه ها و نصب کنتورهای حجمی سطح استان کرمان (تجدید)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳

خرید ۷۰۰ متر لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ۲۰۰ میلی متری

کد : ۹۷/۸
عنوان آگهی : خرید ۷۰۰ متر لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ۲۰۰ میلی متری ( ضد زلزله ) مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله ای از تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۵ تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
محل دریافت اسناد :  

مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه گلرودبار

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
  تاریخ ثبت:1397/07/08 مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه گلرودبار  

Pages