اخبار مزایده و مناقصات

عملیات اصلاح شبکه آب شهر مهر

کد : ۹۶/۱۴۰/۳۲۶۵۳
عنوان آگهی : عملیات اصلاح شبکه آب شهر مهر
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
محل دریافت اسناد : شرکت آبفافارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  

خرید مقداری لوله چدن ۷۰۰ با واشر مربوطه

کد : ب/ ۵۲- ۳۴/۹۶
عنوان آگهی : خرید مقداری لوله چدن ۷۰۰ با واشر مربوطه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

احداث مخزن آب ۳۰۰۰ مترمکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی،احداث مخزن آب ۳۰۰۰ مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی

کد : ۶۲/الف/۱۱-۹۶م
عنوان آگهی : احداث مخزن آب ۳۰۰۰ مترمکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی،احداث مخزن آب ۳۰۰۰ مترمکعبی گنبکی و تاسیسات جانبی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای حسین آباد - پیغمبر(مجتمع کوثر رباط کریم) نوبت دوم

کد : ۹۶/۱۶
عنوان آگهی : انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای حسین آباد - پیغمبر(مجتمع کوثر رباط کریم) نوبت دوم
آگهی در محدوده : سطح کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۸۸۷۰۳۷۷۵

بیمه تاسیسات تحت پوشش شرکت روستاهای تابعه استان و شهرستانهای تابعه استان

کد : ۹۸۷۳
عنوان آگهی : بیمه تاسیسات تحت پوشش شرکت روستاهای تابعه استان و شهرستانهای تابعه استان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار گلستان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
محل دریافت اسناد :

مناقصه آبرسانی اسلام آباد گرگی مندرک-تراب فاز ۱

کد : ۹۶-۳۵
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی اسلام آباد گرگی مندرک-تراب فاز ۱
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد : کرمانشاه- دولت آباد نرسیده به سه راه شرکت - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه - اداره طرح و برنامه- تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰
تلفن تماس :

عملیات اجرایی شبکه داخلی روستاهای گوران، منصورآباد و زینبی و توسعه روستاهای شهرستان قشم

کد : ۵۰۰۹
عنوان آگهی : عملیات اجرایی شبکه داخلی روستاهای گوران، منصورآباد و زینبی و توسعه روستاهای شهرستان قشم
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار هرمزگان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای گلزار (مجتمع روستایی شهدای چنگی) پاکدشت

کد : ۹۶/۱۵
عنوان آگهی : انجام مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای گلزار (مجتمع روستایی شهدای چنگی) پاکدشت
آگهی در محدوده : سطح کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۸۸۷۰۳۷۷۵

عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر دهرم

کد : ۹۶/۱۴۰/۳۲۶۸۱
عنوان آگهی : عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر دهرم
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
محل دریافت اسناد : شرکت‌آبفافارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages