اخبار مزایده و مناقصات

خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده

تمدید مناقصات خرید لوله و اتصالات فولادی

گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
 
مناقصات  

حفاری 4 حلقه چاه رفسنجان...

مناقصه حفاری 4 حلقه چاه رفسنجان 1398/09/13 1398/09/25   مشاهده
مناقصه ساختمان سامانه ارتقاء کیفی شهر جیرفت 1398/09/13 1398/09/25  

مزایده فروش کپسول گاز کلر ...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
13/98 مزایده فروش کپسول گاز کلر جديد! مزايده 1398/09/02 1398/09/18 1398/09/06 1398/09/16 مشاهده اطلاعات کامل
5-98 تجدید مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری و بازسازی شبکه توزیع و انشعاب آب شهر سمنان دو مرحله ای 1398/07/28 1398/11/13 1398/08/02 1398/08/12 مشاهده اطلاعات کامل

اجرای قسمتی از خط انتقال آب از چشمه های همهن به شهر فشم...

عنوان شماره تاریخ اتمام فروش اسناد تاریخ بازگشایی پاکت ها تاریخ درج آگهی در روزنامه نوع وضعیت
اجرای قسمتی از خط انتقال آب از چشمه های همهن به شهر فشم
۱۵۰۳۷/۱۹۱۱۰ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۳ دی ۱۳۹۸ ۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه جاری
برون سپاری خدمات راهبری(بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات) شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و تصفیه‌خانه های فاضلاب منطقه لواسان و رودبارقصران شامل شهر های لواسان، اوشان، فشم و میگون
۱۴۹۸۹/۱۹۱۱۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱ دی ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ مناقصه

Pages