اخبار مزایده و مناقصات

برون سپاری اجرای عملیات ,تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97/8425/503 برون سپاری اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز و اجرای پروژه برقدارکردن تابلو کنتور متقاضیان انشعابات برق دو مرحله ای 1397/09/03 1397/09/28 1397/09/14 1397/09/28

لوله گذاری ,خرید لوله پلی اتیلن,عملیات اجرایی احداث مخزن...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
ک م 106/22/916 لوله گذاری بطول 7000 متر روستای خلیله سرای شهرستان آستارا96 فراخوان 1396/08/24 1396/12/09 1396/08/28 1396/09/09

Pages