اخبار مزایده و مناقصات

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه کلاکلی شهرستان جهرم

کد : ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۲۳
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه کلاکلی شهرستان جهرم
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

خرید مقدار ۱۵۰۰ تن کلرورفریک مایع برای تصفیه خانه شماره ۱,خرید مقدار ۶۰۰۰ تن کلرورفریک مایع برای تصفیه خانه شماره ۲

کد : ۱۱۱۸/۲۲۸۱۰
عنوان آگهی : خرید مقدار ۶۰۰۰ تن کلرورفریک مایع برای تصفیه خانه شماره ۲
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
محل دریافت اسناد : دفتر بازرگانی و قراردادهای غرب به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران، تصفیه خانه جلالیه

خرید ۱۰۰۰عدد دریچه منهول از جنس چدن داکتیل به قطر ۶۰*۶۰

کد : ۹۷/۱۲
عنوان آگهی : خرید ۱۰۰۰عدد دریچه منهول از جنس چدن داکتیل به قطر ۶۰*۶۰
آگهی در محدوده : کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای ایلام
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
محل دریافت اسناد : سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۸۴۳۲۲۳۰۱۲۰

احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی بیدستان

کد : ۹۷/۱۳/۶۹۵۸
عنوان آگهی : احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی بیدستان
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
محل دریافت اسناد : سایت ستادیران
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه خان زنیان شهرستان شیراز

کد : ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۱۶
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه خان زنیان شهرستان شیراز
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

مناقصه عمومی یک مرحله ای "مدیریت و راهبری، نگهداری و بهره برداری...

کد : ۱۰-۹۷
عنوان آگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای "مدیریت و راهبری، نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ،ایستگاه پمپاژ فاضلاب بانضمام کلیه عملیات اجرایی و اصولی مربوط به شستشو، لایروبی و رفع بموقع و دقیق کلیه حوادث و اتفاقات، سمپاشی کامل و مناسب از شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهرابهر به شماره ۱۰-۹۷ "
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای زنجان

Pages