اخبار مزایده و مناقصات

طراحی و نظارت پروژه ساختمانی حوزه ستادی

96-25
تاریخ شروع :   21  مرداد  1396
تاریخ پایان :     25  مرداد  1396
طراحی و نظارت پروژه ساختمانی حوزه ستادی
طراحی و نظارت

واگذاری امور نقلیه حوزه ستادی وامورهایی اجرایی

مناقصه ۹۶/۱۱۱ واگذاری امور نقلیه حوزه ستادی وامورهایی اجرایی شرکت توزیع برق استان قزوین به شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت ار اداره کل تعاون ،کار و امور اجتماعی در رسته حمل و نقل و آژانس های تاکسیرانی دارای مجوز معتبر از مراجع ذیصلاح ۹۶/۰۵/۱۷ ۹۶/۰۵/۳۱ ۹۶/۰۵/۲۲ ۹۶/۰۵/۳۰ Untitled.pdf

انواع پایه سیمانی جهت شهرستانهای...

مناقصه 59-96: انواع پایه سیمانی جهت شهرستانهای (کازرون -نوراباد-رستم -فراشبند -فیروزآباد) - عمرانی 

 

دسترسي به اسناد از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس ذيل امکانپذير مي باشد

www.setadiran.ir

شماره سامانه : 200967000000022

 

  

مورخ: 1396/05/18

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع قبوض برق ناحیه بهمئی

 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع قبوض برق ناحیه بهمئی

 

شماره: (96-18)
موضوع: تجدید مناقصه
سپرده (ریال): 216000000
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/5/17 لغایت 96/5/23
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/6/5
روزنامه های درج آگهی: روز نما استانی

قطع کننده (کليد جداساز هوايي)

96-1-90 قطع کننده (کليد جداساز هوايي)

تاریخ شروع خرید 1396/05/18
تاریخ پایان خرید 1396/05/25
شماره مشخصه 96-1-90
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.com     www.kurdelectric.ir

از تاریخ 96/5/18 تا پایان وقت 96/5/25 قابل دانلود می باشد

پلاک فلزي...

96-1-87 پلاک فلزي – پلاک کد پستهاي توزيع 

تاریخ شروع خرید 1396/05/18
تاریخ پایان خرید 1396/05/25
شماره مشخصه 96-1-87
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.com     www.kurdelectric.ir

فروش ۳ دستگاه بوم بالابر

مزایده فروش ۳ دستگاه بوم بالابر 96-304 1396/05/08 1396/05/28 در انتظار واریز وجه

مزايده شماره ۹۶.۱۴ فروش كلي ضايعات سيم مسي برگشتي از شبكه هاي توزيع برق

۹۶.۱۴ : شماره مناقصه
شركت توزيع نيروي برق استان خراسن رضوي : مناقصه گزار
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ : مهلت دريافت
  : محل دريافت
  : مدارک مورد نياز
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ : مهلت ارسال
  : آدرس ارسال
  : تاریخ گشایش پاکت ها
  : مبلغ تضمين شرکت

مناقصه شماره ۹۶.۱۰۹ خريد انواع تير سيماني

اين شركت در نظردارد نسبت به خريد انواع تير سيماني با مبلغ برآوردي ۵۹.۱۴۴ ميليون ريال اقدام نمايد. لذا از تمامي شركت هاي واجد صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت، تكميل و تحويل اسناد مناقصه به شرح درج شده در سايت شركت و يا سايت توانير مراجعه فرمايند.
۹۶.۱۰۹ : شماره مناقصه
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي : مناقصه گزار
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ : مهلت دريافت
  : محل دريافت
 

واگذاری  اجرای عملیات احداث شبکه فشار ضعیف با کابل خود نگهدار...

 

بسمه تعالی

 

آگهی مناقصه محدود (دو مرحله ای )

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزيع نيروی برق استان اردبيل

2- آدرس مناقصه گزار: اردبيل شهرک اداری بعثت ( کارشناسان ) ، شرکت توزيع نيروی برق استان اردبيل- تلفنهای 9-7741601 0451

Pages