اخبار مزایده و مناقصات

تبدیل ۷۵ کیلومتر سیم به کابل خودنگهدار در شهرستان قوچان

تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸/۲۶۱ تبدیل ۷۵ کیلومتر سیم به کابل خودنگهدار در شهرستان قوچان

لطفا برای تهیه اسناد مناقصه فایل ذیل را دانلود فرمایید.اسناد تجدید مناقصه ۹۸٫۲۶۱

تامین و نصب ملزومات سه ایستگاه حفاظت کاتدیک...

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
 
30/98/34892 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و نصب ملزومات سه ایستگاه حفاظت کاتدیک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/01/30 35

خرید ممبران مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند...

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
 
  خرید ممبران مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری   14

نمایش مشروح آگهی

Pages