اخبار مزایده و مناقصات

تهیه و طبخ غذای رستوران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

کد : ۲۰۰۹۷۱۰۹۵۰۰۰۰۰۷
عنوان آگهی : تهیه و طبخ غذای رستوران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : شرکت مهندسی آبفای کشور
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
محل دریافت اسناد : سایت www.setadiran.ir
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

ارزیابی کیفی مناقصه تهیه ،نصب وراه اندازی نرم افزار اسکادا...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97-03 ارزیابی کیفی مناقصه تهیه ،نصب وراه اندازی نرم افزار اسکادا فراخوان 1397/10/12 1397/10/26 1397/10/26 1397/10/26

واگذاری انجام بخشی از خدمات امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی...

کد : ۹۷/۲۵
عنوان آگهی : واگذاری انجام بخشی از خدمات امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال واماکن تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهر تهران با تامین تعداد ۳۳ نفر نیروی انسانی(نگهبان ، سرنگهبان ، متصدی انتظامات).
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه۳تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
محل دریافت اسناد :

تجدید مناقصه تهیه و نصب دستگاه هیدرو کلریناتور سطح استان

کد : ۹۷-۴۹
عنوان آگهی : تجدید مناقصه تهیه و نصب دستگاه هیدرو کلریناتور سطح استان
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۱۶۴۵۴۷
سپرده شرکت در مناقصه :  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷-۱۵(نوبت اول )

کد : ۹۷-۱۵
عنوان آگهی : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷-۱۵(نوبت اول )
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار خراسان شمالی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
محل دریافت اسناد : سامانه ستاد
تلفن تماس : ۰۵۸۳۲۲۳۶۷۰۱
سپرده شرکت در مناقصه :  

ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی بهره برداری و تعمیر و نگهداری ...

کد : ۱۲۰ب۹۷
عنوان آگهی : ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی بهره برداری و تعمیر و نگهداری از سامانه آب شیرین کن شهر قرچک به روش اسمز معکوس (RO )
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : Ttehrans
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
محل دریافت اسناد :

Pages