اخبار مزایده و مناقصات

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه آبیاری کنگیر

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
4-95 عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه آبیاری کنگیر   طرح و توسعه 1395/09/13 600

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/18

نگارنده:رویس اداره قراردادها

آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در نظر دارد در راستای اجرای دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‏های آب با استفاده از بخش خصوصی (ابلاغی طی نامه شماره 100/31/13717/95 مورخ 14/2/95 وزیر محترم نیرو) به منظور صدور پروانه صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری برای افراد واجد شرایط (مطابق مفاد بند 3-4 دستورالعمل فوق‏الذکر) با عنوان مهندسین ناظر حفاری در سطح استان اقدام نماید.

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 11005/96

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9764 ، شناسه ملي 10100402664 و كد پستي 1981969961، به نشاني تهران، سعادت آباد ، بالاتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران ، شركت برق منطقه اي تهران ، ساختمان حوزه ستادي ، طبقه سوم ، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

2-موضوع تجديد مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله اي بشرح ذيل :‌

 

شماره مناقصه

(مرجع)

Pages