اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه اصلاح وبازسازی و آبرسانی گیلانغرب

کد : ۹۸-۳۶
عنوان آگهی : مناقصه اصلاح وبازسازی و آبرسانی گیلانغرب
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۱۶۴۵۴۷
سپرده شرکت در مناقصه :  

خرید ۲۶۰ متر لوله فولادی به قطر ۱۴۰۰ میلی متر

کد : ۱۵۴۴۰/۱۹۱۱۰
عنوان آگهی : خرید ۲۶۰ متر لوله فولادی به قطر ۱۴۰۰ میلی متر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : آبفای شرق تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

 آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله شماره 9496/100/98

عنوان: آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله شماره 9496/100/98 مورخ 30/08/1398
تاريخ شروع: 1398/08/30
تاريخ انقضا: 1398/10/04
   

Pages