اخبار مزایده و مناقصات

خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی ۲۰۰ و۲۵۰و۳۱۵و۴۰۰و۵۰۰ میلیمتری بهمراه واشر و کوپلر مربوطه برای شهرپارس آباد

کد : ۹۷/۹
عنوان آگهی : خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی ۲۰۰ و۲۵۰و۳۱۵و۴۰۰و۵۰۰ میلیمتری بهمراه واشر و کوپلر مربوطه برای شهرپارس آباد
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
محل دریافت اسناد : سامانه ستاد ایران
تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۷۱۷۱۰۱

مناقصه آبرسانی کانی عزیز و قوچی باشی سرپل ذهاب

کد : ۹۷-۳۱
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی کانی عزیز و قوچی باشی سرپل ذهاب
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  

تجدید عملیات حفاری ,لوله گذاری,آزمایش پمپاژوسیمانتاسیون ۵حلقه چاه

کد : ۹۷۱۰۷
عنوان آگهی : تجدید عملیات حفاری ,لوله گذاری,آزمایش پمپاژوسیمانتاسیون ۵حلقه چاه / آبفااستان البرز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
محل دریافت اسناد : کرج - انتهای بلوار شهید چمران - شرکت آب و فاضلاب استان البرز - ساختمان شماره یک - دفتر قراردادها
تلفن تماس :

انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آبفای استان کرمان

کد : ۴۴ /الف/۷-۹۷
عنوان آگهی : انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آبفای استان کرمان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :

طرح جداسازی شبکه آب آشامیدنی شهرهای گناباد...,....

کد : ۳۱۷۸۱۸۳
عنوان آگهی : عملیات دیوار کشی محوطه، احداث سیل بند و پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر طرقبه- اولویت اجرایی سال ۱۳۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

فروش 15 قلم انواع کالای مازاد بر نیاز و اسقاط

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
1 دریافت فایل مزایده ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۰۷:۳۰:۰۰ 97/501 فروش 15 قلم انواع کالای مازاد بر نیاز و اسقاط

Pages