اخبار مزایده و مناقصات

خرید، ۵۰۰تن لوله پلی اتیلن,عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان زرند

کد : ۲۰۰۹۶۱۲۳۵۰۰۰۰۳۰
عنوان آگهی : خرید، ۵۰۰تن لوله پلی اتیلنPE-۸۰ (تجدید)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳
سپرده شرکت در مناقصه :  

عملیات توسعه،احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق تقاطع سربازان گمنام

عملیات توسعه،احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق تقاطع سربازان گمنام ( تقاطع بلوار جمهوری اسلامی با بلوار کشاورز)حوزه عملیاتی شمالغرب کرمان (هوانیروز)شماره47-97نوع مناقصه/مزایدهمناقصهنوع برگزارییک مرحله ایبرآورد مالینام روزنامه منتشرکننده آگهیاطلاعاتتاریخ درج آگهی در روزنامه1397/02/05تاریخ انقضاء1397/02/11مهلت دریافت اسناد1397/02/11مهلت ارسال پيشنهادات1397/02/23تاريخ اعتبار اسنادتاريخ بازگشايي پاکات1397/02/23محل دريافت اسنادسامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان 200975630000003توضیحاتوضعیتعادینوع انتشارمنتشر شدهمنقضی شدهپیوست ه

آبرسانی مجتمع قوش سربزی, ایده لیک,ممیزآب وددانلو شهرستان قوچان

کد : ۲۰۰۹۶۰۰۴۰۰۰۰۱۵۹
عنوان آگهی : آبرسانی مجتمع قوش سربزی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : شرکت آبفار خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
محل دریافت اسناد : روزنامه کثیرالانتشار و سامانه ستاد
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

تأمین مالی، تأمین کالا واحداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر اهوازبه روش PCF

کد : ۱۱۰/۹۶/۱۶۳۷
عنوان آگهی : تأمین مالی، تأمین کالا واحداث ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر اهوازبه روش PCF
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای اهواز
مهلت دریافت اسناد : ۹۷/۰۲/۰۳
محل دریافت اسناد : ازمهندسین مشاور ری آب به نشانی تهران- خیابانآفریقا- کوچه فرزان غربی پلاک ۳۰
تلفن تماس :  

تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه)...

کد : ۲۲۸۲۰/۹۸۲۳
عنوان آگهی : تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه) مقدار ۲۰۰۰ ( دوهزار )تن کلرورفریک مایع با درجه خلوص ۳ ± ۴۰% براساس استاندارد ۳۶۰۱ ISIRI
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
محل دریافت اسناد : تهران- حکیمیه- بلوار بهار- تصفیه خانه ۳و۴- دفتر بازرگانی و قراردادها

انجام خدمات درآمدی و فروش (آب و فاضلاب ) در محدوده عملیاتی ناحیه افسریه

کد : ۹۷.۴
عنوان آگهی : انجام خدمات درآمدی و فروش (آب و فاضلاب ) در محدوده عملیاتی ناحیه افسریه
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۴تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
محل دریافت اسناد : تهران خیابان بهشت ضلع جنوبی پارک شهر آبفای منطقه ۴ شهر تهران دبیرخانه
تلفن تماس : ۵۵۶۳۲۲۳۳

تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه)...

کد : ۲۲۸۲۰/۹۸۲۳
عنوان آگهی : تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه) مقدار ۲۰۰۰ ( دوهزار )تن کلرورفریک مایع با درجه خلوص ۳ ± ۴۰% براساس استاندارد ۳۶۰۱ ISIRI
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
محل دریافت اسناد : تهران- حکیمیه- بلوار بهار- تصفیه خانه ۳و۴- دفتر بازرگانی و قراردادها

Pages