اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري بهره برداري،حوادث و اتفاقات امورهاي هشتگانه بصورت جامع

شماره مناقصه: ۹۵۱۲۰۱۲
موضوع مناقصه: مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري بهره برداري،حوادث و اتفاقات امورهاي هشتگانه بصورت جامع
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۲۰۱۲-۱.zip

مزايده عمومي فروش اجناس انبار طرح تملك دارائي

شماره مناقصه: ۹۵۹۱۰۰۹
موضوع مناقصه: مزايده عمومي فروش اجناس انبار طرح تملك دارائي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
آخرین مهلت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
شرح مناقصه:  
فایل: مزايده.zip

انواع سکو ترانس

95-1-184 انواع سکو ترانس

تاریخ شروع خرید 1395/12/21
تاریخ پایان خرید 1396/01/15
شماره مشخصه 95-1-184
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.ir

از تاریخ 95/12/21  تا پایان وقت  96/01/15 قابل دانلود می باشد

واگذاري برداشت و ورود اطلاعات شبكه شهرستانهاي سقز، كامياران،‌ بيجار و ديواندره

تاریخ شروع خرید 1395/12/25
تاریخ پایان خرید 1396/01/14
شماره مشخصه 95-45
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
حداکثر تاریخ تحویل 1396/01/27
تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب 1396/01/28
تاریخ بازگشایی پاکات ج 1396/02/4
نوع تضمین ضمانت نامه بانكي فيش واريزي
مبلغ ضمانت نامه ريال775,000,000/00
تاریخ اعتبار پیشنهاد

مزايده عمومي فروش اجناس انبار طرح تملك دارائي

شماره مناقصه: ۹۵۹۱۰۰۹
موضوع مناقصه: مزايده عمومي فروش اجناس انبار طرح تملك دارائي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
آخرین مهلت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
شرح مناقصه:  
فایل: مزايده.zip

خرید لوله و اتصالات GRP سایز 1200 میلیمتری تصفیه خانه فاضلاب خوی و تحویل در محل

کد مناقصه 78
عنوان خرید لوله و اتصالات GRP سایز 1200 میلیمتری تصفیه خانه فاضلاب خوی و تحویل در محل
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده روزنامه مناقصه و مزایده
قیمت اسناد به ریال 300000 ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال  

آگهي مناقصه عمومی يك مرحله اي (نوبت اول) شماره20 -٩5 ق

آگهي مناقصه عمومی يك مرحله اي (نوبت اول) شماره20 -٩5 ق

1

نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه : اجرای شبکه ی جمع آوری فاضلاب منطقه باقر العلوم شهر رشت

 

مهلت خريد اسناد : تا پايان وقت اداري مورخ     23/12/95    

آگهي مناقصه عمومی یك مرحله اي (نوبت اول) شماره18 -٩5 ق

آگهي مناقصه عمومی یك مرحله اي (نوبت اول) شماره18 -٩5 ق

1

نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه : آبرسانی به مسکن مهر معلولین ماسال

3

مهلت خريد اسناد : تا پايان وقت اداري مورخ   10/12/95          

اصلاحیه حفاری و نصب انشعاب فاضلاب و مرمت مسیر نوار حفاری در منطقه حسن آباد یزد

 موضوع:  اصلاحیه حفاری و نصب انشعاب فاضلاب و مرمت مسیر نوار حفاری در منطقه حسن آباد یزد
تشریح:  

اصلاحیه حفاری و نصب انشعاب فاضلاب و مرمت مسیر نوار حفاری در منطقه حسن آباد یزد

Pages