اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۷
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شرح مناقصه: -
فایل: ۹۵۱۱۰۱۷.zip

برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان

برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان

  نام شخص حقوقی

شرکت تولید نیروی برق شاهرود

احداث فونداسيون قطعه اول خط سراوان-سيركان

شماره :
احداث فونداسيون قطعه اول خط سراوان-سيركان موضوع:

- موضوع مناقصه :كارهاي موضوع مناقصه ، عبارتند از احداث فونداسيون هاي قطعه اول خط سيركان - سراوان

كه محدوده و شرايط آن ، در اسناد مناقصه مشخص شده است .

عملیات ساختمانی و تجهیزات الکترو مکانیکال ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سقز

عملیات ساختمانی و تجهیزات الکترو مکانیکال ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سقز

مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵ (۳ روز دیگر)، 

 

 

      آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران

 

ردیف

کد مناقصه

انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 

جوزه فعالیت فراخوان: 
نوع فراخوان: 4 
نوع برگزاری: 1 
موضوع: انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 
محدوده اجرای کار: 
نام روزنامه هاي منتشر کننده آگهی: 
برآورد اولیه: 19.855.530.004 ریال 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده: 992.777.000 ریال 
مهلت دریافت اسناد: 
مهلت ارسال پیشنهاد: 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 
شرایط دریافت اسناد: 
محل تحویل پاکت ها: 
حداقل مدارک لازم جهت شرکت : 
توضیحات:

پروژه اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در سطح شهر کهنوج 

جوزه فعالیت فراخوان: 
نوع فراخوان: 4 
نوع برگزاری: 1 
موضوع: پروژه اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در سطح شهر کهنوج 
محدوده اجرای کار: 
نام روزنامه هاي منتشر کننده آگهی: 
برآورد اولیه: 3.581.910.550 ریال 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده: 179.500.000 ریال 
مهلت دریافت اسناد: 
مهلت ارسال پیشنهاد: 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 
شرایط دریافت اسناد: 
محل تحویل پاکت ها: 
حداقل مدارک لازم جهت شرکت : 
توضیحات:

تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب نقاط پراکنده شهر قدس- شماره یک

تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب نقاط پراکنده شهر قدس- شماره یک
نوع: مناقصه
شماره: ٩٥/٣٥
سازمان مرکزی: شرکت آب وفاضلاب استان تهران
سازمان برگزار کننده: شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:

انجام بخشی ازخدمات موردنیاز درسطوح شغلی مختلف...

عنوان شماره تاریخ اتمام فروش اسناد تاریخ بازگشایی پاکت ها تاریخ درج آگهی در روزنامه نوع وضعیت

 

Pages