اخبار مزایده و مناقصات

عملیات مدیریت بهره برداری آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بادرود مناقصه شماره ۲۶۰/۲-۴-۹۷

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه معاملات شرکت اتاق۲۹۲ : تاساعت ۱۵:۳۰روز شنبه به تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷

نگهداری شبکه آب منطقه یک تبریز

کد : ()۱۰۳۲۰۰۹۷۱۴۰۳۰۰۰۱۱۳
عنوان آگهی : نگهداری شبکه آب منطقه یک تبریز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای آذربایجان شرقی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
محل دریافت اسناد :

خرید وتحویل تعداد ۹۵(نود و پنج) دستگاه پمپ شناور و ۴۹ (چهل و نه) دستگاه الکتروموتور

کد : ۲۳۱۶/۲۲۱۰۹
عنوان آگهی : خرید وتحویل تعداد ۹۵(نود و پنج) دستگاه پمپ شناور و ۴۹ (چهل و نه) دستگاه الکتروموتور
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد : دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی ، نبش خیابان حجاب شرکت و تامین و تصفیه آب تهران

مناقصه آبرسانی بانسولاب دالاهو

کد : ۹۷-۵۲
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی بانسولاب دالاهو
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۱۶۴۵۴۷
سپرده شرکت در مناقصه :  

اصلاح شبکه توزیع اب نسیم شهر

کد : ۹۷/۴۱
عنوان آگهی : اصلاح شبکه توزیع اب نسیم شهر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
محل دریافت اسناد : دبیرخانه ابفای جنوبغربی استان تهران
تلفن تماس : ۰۲۱۵۶۱۷۲۵۹۵
سپرده شرکت در مناقصه :  

خرید لوله به متراژ ۲۳۲۰ متری داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ۲۰۰ میلی¬متر (ضد زلزله)

کد : ۹۷/۱۴
عنوان آگهی : خرید لوله به متراژ ۲۳۲۰ متری داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ۲۰۰ میلی¬متر (ضد زلزله)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۵ تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
محل دریافت اسناد :

خرید یک دستگاه مخزن فلزی ۲۰۰ مترمکعبی روستای مرتضی گرد

کد : ۹۷/۲۵
عنوان آگهی : خرید یک دستگاه مخزن فلزی ۲۰۰ مترمکعبی روستای مرتضی گرد ( مجتمع شهیدصنیع خانی - تهران ) نوبت دوم
آگهی در محدوده : سطح کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس :

عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب جهرم

کد : ۹۷/۱۴۰/۳۷۶۷۷
عنوان آگهی : عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب جهرم
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :

Pages