اخبار مزایده و مناقصات

 پروژه آژانس خدمات مشتركين در امور برق شمال كرمانشاه

شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

 

آگهي مناقصه عمومي شماره ۷۵/۹۵( يك مرحله اي ) به همراه ارزيابي كيفي

(نوبت اول )

 

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي (نوبت اول) شماره16-٩5 ق

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي (نوبت اول) شماره16-٩5 ق

1

نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب شهري استان گيلان

2

شرح مختصر موضوع مناقصه :   اجرای بخشی از رینگ آبرسانی شهر آستارا  

3

مهلت خريد اسناد : تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 3/12/95        

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۶
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۱۰۱۶.zip

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۷
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل كراسلينگ ۱۸۵*۱ آلومينيومي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شرح مناقصه: -
فایل: ۹۵۱۱۰۱۷.zip

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد انواع ترانسفورماتور كم تلفات

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۸
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد انواع ترانسفورماتور كم تلفات
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۱۰۱۸-۲.zip

مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري حفاظت وحراست ونگهباني از اموال وتاسيسات شركت

شماره مناقصه: ۹۵۱۲۰۰۸
موضوع مناقصه: مناقصه محدود داخلي يك مرحله اي واگذاري حفاظت وحراست ونگهباني از اموال وتاسيسات شركت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۲۰۰۸.zip

Pages