اخبار مزایده و مناقصات

فروش 15 قلم انواع کالای مازاد بر نیاز و اسقاط

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
1 دریافت فایل مزایده ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۰۷:۳۰:۰۰ 97/501 فروش 15 قلم انواع کالای مازاد بر نیاز و اسقاط

جذب خدمات سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر....,...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97/6413/503 جذب خدمات سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر در مناطق عملیاتی یک و دو باتهیه و تامین کلیه تجهیزات لازم و حمل به پای کار و رفع و عیب یابی تمامی اتصالات شبکه و انجام عملیات اصلاح و ساماندهی دو مرحله ای 1397/07/09 1397/08/02 1397/07/18 1397/08/02

مناقصات 97/17...

« مناقصات »
  تاریخ شروع تاریخ پایان
97/17 1  آبان  1397 6  آبان  1397

مناقصات 97/17...

« مناقصات »
  تاریخ شروع تاریخ پایان
97/17 1  آبان  1397 6  آبان  1397

فعاليت هاي کليد در دست- طرح تملک دارایي ....

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97-170-30 فعاليت هاي کليد در دست- طرح تملک دارایي (بسته هاي 33-97- 81، 16-97-82، 21-97-84) جديد! یک مرحله ای 1397/08/01 1397/11/21 1397/08/10 1397/08/21

Pages