اخبار مزایده و مناقصات

خرید110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی...,انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت...,انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه...,خرید 60 کیلومتر کابل...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
96/35881/503 خرید110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی و30 کیلومتر انواع سیم آلومینیومی روکش دار و 30 تن سیم آلومینیومی دو مرحله ای 23/07/1396 17/08/1396 02/08/1396 17/08/1396

خرید پست پد ...,فروش 10000 کیلوگرم انواع...,حرید انواع پایه ...

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
1 دریافت فایل مناقصه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۱۳:۰۰:۰۰ 96/10 خرید پست پد مانتد و RMU
2 دریافت فایل

خرید ست انشعاب آب

خرید ست انشعاب آب
مهلت ارسال اسناد: سه‌شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶ (۸ روز دیگر)، 

     آگهی مناقصه تولیدکنندگان وتأمین کنندگان کالا

                                                                       

 شرکت آب وفاضلاب شهری استان کردستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به خریداری کالای مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

 

واگذاری انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت...

96-8 واگذاری انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت کامل اجناس و کالاها به شرکت های بازرسی جديد! مناقصه 15/07/1396 02/08/1396 18/07/1396 30/07/1396 مشاهده اطلاعات کامل

اجرای 6000 متر تعویض شبکه آب، ...

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده

Pages