اخبار مزایده و مناقصات

خريد قطعات رکلوزر تاوريدا

95-1-157 خريد قطعات رکلوزر تاوريدا

تاریخ شروع خرید 1395/11/30
تاریخ پایان خرید 1395/12/07
شماره مشخصه 95-1-157
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
حداکثر تاریخ تحویل 1395/12/07
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.ir

از تاریخ 95/11/30  تا پایان توقت اداري  95/12/07 قابل دانلود می باشد

حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت اول 

 
عنوان آگهي: حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت اول 
شماره آگهي : نوبت اول 
مزايده/مناقصه: مناقصه 
مهلت دريافت اسناد: 1395/12/04 

حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت دوم 

عنوان آگهي: حفاری چاه آب آشامیدنی روستای سربندان از توابع شهرستان دماوند نوبت دوم 
شماره آگهي : نوبت دوم 
مزايده/مناقصه: مناقصه 
مهلت دريافت اسناد: 1395/12/04 
محل دريافت اسناد: تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی – خیابان ابن سینا – اتحادیه نهم – پلاک 12 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران 
عنوان روزنامه: رسالت 
شماره صفحه روزنامه: 3 

مناقصه عمومی    ۷۶/۹۵

فراخوان

 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

موضوع مناقصه یک مرحله ای : واگذاری تهیه بخشی از مصالح واجرای دستمزدی ساخت وتولید انواع تیربتونی ۹ و ۱۲ و ۱۵ متری در کارگاههای تیرسازی قره  حسنلو، زنبلان , نقده وخوی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی به شرح جدول ذیل :

مناقصه عمومی ۷۹/۹۵

فراخوان

 

موضوع مناقصه یک مرحله ای:عبارتست از واگذاری حجمی انجام خدمات مربوط به نظافت محیط کار و خدمات آبدارخانه ها در ساختمانهای اداری، انبار و اتفاقات و انجام خدمات سرویس پذیرایی و بهداشت محیط کار در سطح استان. 

 خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر

 موضوع:  خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر
تشریح:  

خرید 13200 متر لوله کاروگیت به اقطار 200و315 میلیمتر

 خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95  

عنوان: خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95  
تاريخ شروع: 16/11/1395
تاريخ انقضا: 30/11/1395
توضيحات:
خريد 48000کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم 52-95

مزايده فروش سيم مسي

آگهي مزايده عمومي

شماره 95/74

 

1- نام مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

2- موضوع مزايده :

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

تاريخ برگزاري مزايده

ساعت برگزاري مزايده

1

مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي

مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك

شماره مناقصه: ۹۵۱۱۰۱۶
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد كابل ۶+۶*۱ فشار ضعيف كنستانتريك
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شرح مناقصه:  
فایل: ۹۵۱۱۰۱۶.zip

Pages