اخبار مزایده و مناقصات

احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی روستای میرزابیگی(شهرستان چرداول)

کد : ۸۶۸
عنوان آگهی : احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی روستای میرزابیگی(شهرستان چرداول)
آگهی در محدوده : ایران
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار ایلام
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
محل دریافت اسناد :

اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تاسیسات...

کد : ۹۷/۲۴
عنوان آگهی : اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تاسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب و سایر موارد مندرج در فهرست بهاء ، درمحدوده عملیاتی شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهر تهران - ناحیه یک
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه۳تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
محل دریافت اسناد :

فنس کشی و دیوار گذاری اطراف مخزن شهرک زیبا شهر

کد : ۳۹۴۸۵/۴۱۴
عنوان آگهی : فنس کشی و دیوار گذاری اطراف مخزن شهرک زیبا شهر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای شیراز
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

دعوت برای شرکت در مزایده عمومی یک مرحله ای

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد یک دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405) خود را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مزایده 100970110700001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند. 

لذا کلیه متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه فرصت امروز تاریخ 97/10/04 (نوبت اول) و مورخ 97/10/05 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت((WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 و 220 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

خرید مقداری لوله چدن داکتیل ۳۰۰ با واشر مربوطه

کد : ب/۵۲-۳۵/۹۷
عنوان آگهی : خرید مقداری لوله چدن داکتیل ۳۰۰ با واشر مربوطه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

خرید لوله به متراژ ۲۳۲۰ متری داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات...

کد : ۹۷/۱۲
عنوان آگهی : خرید لوله به متراژ ۲۳۲۰ متری داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ۲۰۰ میلی¬متر (ضد زلزله)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۵ تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
محل دریافت اسناد :

Pages