اخبار مزایده و مناقصات

فروش 2 دستگاه انواع خودرو و 2 دستگاه مولد بنز 250 کیلو ولت آمپر v12

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
1 دریافت فایل مزایده ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ - ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۰۷:۳۰:۰۰ 96/109 فروش 2 دستگاه انواع خودرو و 2 دستگاه مولد بنز 250 کیلو ولت آمپر v12

مزايده ترانسفورماتوهاي اسقاط

شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله: مزايده عمومي يك مرحله اي
شماره: ۹۶-۱۰۸
موضوع مزايده ترانسفورماتوهاي اسقاط
سپرده(ریال):  
بانک:

اتفاقات و تعميرات كوار

شرکت: توزیع نیروی برق شیراز
معامله: مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره: ۹۶-۱۵۰
موضوع اتفاقات و تعميرات كوار
سپرده(ریال):  
بانک: شيراز،بانك ‌تجارت‌آزادي جاري‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات: آگهي مناقصه 
شماره ۱۵۰- ۹۶ 

برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه...,انتخاب پیمانکار آنکال کلید...,خرید 750 دستگاه چراغ...,فروش 111 قلم کالا...,برونسپاری سرویس خطوط...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
96/43745/503 برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه PM امورهای برق روشنائی ، گلستان ، ائل گولی و خسروشاه جديد! مناقصه 05/09/1396 06/10/1396 20/09/1396 06/10/1396

مناقصه 96/133/603,96/136/603, 96/135/603,96/134/603

شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 96/133/603 مناقصه  

خرید انواع تابلوی عمومی

خرید انواع تابلوی عمومی

شماره مناقصه:

۹۶/۱۷

آخرین مهلت:

۱۳۹۶/۰۹/۰۹

تاریخ گشایش پاکت ها:

۱۳۹۶/۰۹/۱۱

مناقصه گذار:

تاریخ ثبت:

۱۳۹۶/۰۸/۱۴

مدت پروژه:

۱۳۹۶/۰۸/۲۷

مهلت دریافت:

دریافت فایل :

مرحله:

اول

محل تامین اعتبار:

مبلغ اولیه پیمان:

Pages