اخبار مزایده و مناقصات

تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد احمد بیگلو

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
11/ط/95 تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد احمد بیگلو مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1395/08/15 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/25

 

 

Pages