اخبار مزایده و مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات خودرویی موردنیاز ستاد و شهرهای تابعه شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در سال ۱۳۹۷

کد : ۹۶-۶۲
عنوان آگهی : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات خودرویی موردنیاز ستاد و شهرهای تابعه شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در سال ۱۳۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای زنجان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
محل دریافت اسناد :

نصب ۵۰۰ عدد شیر شستشو و ۵۰۰ کیلومتر شستشوی شبکه آب در سطح شهر شیراز

کد : ۵۰۹۷۹/۴۱۴
عنوان آگهی : نصب ۵۰۰ عدد شیر شستشو و ۵۰۰ کیلومتر شستشوی شبکه آب در سطح شهر شیراز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای شیراز
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

اصلاح شبکه آب شهری و ساخت انواع حوضچه (بلوکی، آجری و لوله ای) در سطح شهر قم

کد : ۹۶/۶۰۰/۹۸۲
عنوان آگهی : اصلاح شبکه آب شهری و ساخت انواع حوضچه (بلوکی، آجری و لوله ای) در سطح شهر قم
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قم
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
محل دریافت اسناد : دفتر قراردادهای شرکت آبفای قم
تلفن تماس : ۳۲۸۵۶۴۶۳
سپرده شرکت در مناقصه :  

اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی مناطق تحت پوشش آبفا محمدشهرومشکین دشت

کد : ۹۶۱۰۳
عنوان آگهی : اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی مناطق تحت پوشش آبفا محمدشهرومشکین دشت / آبفا استان البرز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
محل دریافت اسناد : کرج - انتهای بلوار شهید چمران - شرکت آب و فاضلاب استان البرز - ساختمان شماره یک - دفتر قراردادها

احداث مخزن بتنی پروژه مجموعه دژکرد شهرستان اقلید

کد : ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۵۱
عنوان آگهی : احداث مخزن بتنی پروژه مجموعه دژکرد شهرستان اقلید
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶
سپرده شرکت در مناقصه :

انجام خدمات امور فنی و اداری، بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات ، امورنظافت ساختمان ، امور آبدارخانه ها و تصفیه خانه های آب شماره ۱ و۲

کد : ۲۳۲۵/۲۲۱۰۹
عنوان آگهی : انجام خدمات امور فنی و اداری، بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات ، امورنظافت ساختمان ، امور آبدارخانه ها و تصفیه خانه های آب شماره ۱ و۲
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
محل دریافت اسناد :

عملیات اجرایی خط پمپاژ آبشیرینکن کوخرد و چاله گریند و خط انتقال رفت و برگشت آبشرینکن هرنگ از توابع شهرستان بستک

کد : ۵۵۸۷
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خط پمپاژ آبشیرینکن کوخرد و چاله گریند و خط انتقال رفت و برگشت آبشرینکن هرنگ از توابع شهرستان بستک
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار هرمزگان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

واگذاری بخشی از خدمات مالی ، اداری ، فنی و بهره برداری و ...

کد : ۹۶-۲۷
عنوان آگهی : واگذاری بخشی از خدمات مالی ، اداری ، فنی و بهره برداری و ...
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۱تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
محل دریافت اسناد : دبیرخانه
تلفن تماس : ۲۲۷۵۶۹۸۸
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages