اخبار مزایده و مناقصات

آگهی مزایده شناسایی سرمایه گذار ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرضا به روش بیع متقابل مزایده شماره 140-2-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

تاریخ بازگشایی : از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 12/6/96

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای مخزن 2000 مترمکعبی وخط انتقال آب وایستگاه پمپاژمساکن مهر شهرتکاب

120
عنوان فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای مخزن 2000 مترمکعبی وخط انتقال آب وایستگاه پمپاژمساکن مهر شهرتکاب
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری غیرحضوری
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مناقصه مزایده
قیمت اسناد به ریال رایگان
نوع و مبلغ تضمین به ریال 0

بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع وانتقال غرب و مرکز گیلان

روش معامله:مناقصه

نوع :فراخوان ارزیابی کیفی

دسته بندی:حساب های بانکی:: 
شماره:9612006

موضوع:بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع وانتقال غرب و مرکز گیلان

میزان سپرده:2016257000واحد پولی:ریال

حوزه فعالیت :وضعیت :فعال

تاریخ شروع دریافت اسناد:1396-5-22 09:00:00تاریخ پایان دریافت اسناد:1396-5-25 18:00:00تاریخ شروع ارسال پیشنهاد:1396-5-26 10:00:00تاریخ پایان ارسال پیشنهاد1396-6-5 09:00:00تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396-6-5 10:00:00روزنامه رسمی:

بصورت دعوتنامه

احداث کلیدخانه پست ۶۶ کیلوولت چنارشاهیجان...

شرکت برق منطقه ای فارس در نظر دارد: احداث کلیدخانه پست ۶۶ کیلوولت چنارشاهیجان (واقع در پست ۲۳۰ کیلوولت) را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به شماره ثبت سامانه ستاد ۲۰۰۹۶۱۰۴۶۰۰۰۰۳۹ توسط پيمانكار داراي گواهي نامه صلاحيت حداقل پايه ۵ رشته ابنيه از سازمان برنامه و بودجه و همچنين گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت كار و رفاه اجتماعي ( هر دو گواهينامه داراي اعتبار در سال ۹۶ باشند ) از طريق برگزاري مناقصه عمومي انجام دهد.

آگهی‌های استخدام برق ۲۴ مرداد ۹۶

آگهی‌های استخدامی برق ۲۴ مرداد ۹۶ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روزهای بعد نیز وجود دارد.

یک شرکت معتبر در زمینه اتوماسیون صنعتی به یک مهندس برق/الکترونیک مسلط به تعمیرات الکترونیک صنعتی علی الخصوص درایوهای AC نیازمند است. ارسال رزومه به ایمیل employment.pars۱ @gmail.com
۰۲۱۳۶۶۱۰۵۵۹

 

 انجام خدمات نظافتي وآبدارخانه اي ساختمان هاي شرکت برق منطقه اي خراسان

جزییات مناقصه
عنوان  انجام خدمات نظافتي وآبدارخانه اي ساختمان هاي شرکت برق منطقه اي خراسان
موضوع  
شماره  د/96/6 
نوع  عمومي يک مرحله اي
مهلت از  23/05/1396
مهلت تا  28/05/1396
مبلغ فروش  
محل دریافت اسناد  سامانه ستاد
تاریخ دریافت اسناد  13/06/1396

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي11003/96

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي11003/96

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران ، سعادت آباد ، بالاتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران –  شركت برق منطقه اي تهران - ساختمان حوزه ستادي. – طبقه سوم - بال شرقي امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومي يك مرحله اي بشرح ذيل :‌

شماره مناقصه

(مرجع)

Pages