اخبار مزایده و مناقصات

خرید انواع شیرآلات

شماره مناقصه:

۹۶/۵۱

موضوع مناقصه:

خرید انواع شیرآلات

تاریخ بازگشایی پاکت ها:

۱۳۹۶/۰۷/۳۰

آخرین مهلت:

۱۳۹۶/۰۷/۲۹

آگهی مناقصه عمومی ۱۳/۹۶ ط»

۱) نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان.

۲) نوع مناقصه: یک مرحله ای با ارزیابی ساده.

۳) موضوع مناقصه: خرید انواع شیرآلات

خرید 28000عدد استارتر چراغهای...

عنوان: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید لوازم روشنایی معابر 58-96  جديد!
تاريخ شروع: 23/07/1396
تاريخ انقضا: 28/07/1396
توضيحات:
خرید 28000عدد استارتر چراغهای 50-250 وات

مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید لوازم روشنایی معابر 57-96

عنوان: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید لوازم روشنایی معابر 57-96  جديد!
تاريخ شروع: 23/07/1396
تاريخ انقضا: 28/07/1396
توضيحات:
خرید 35000 عدد انواع بالاست بخارسدیم

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 03-96

عنوان: فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 03-96  جديد!
تاريخ شروع: 23/07/1396
تاريخ انقضا: 03/08/1396
توضيحات:

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 03-96

مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید لوازم روشنایی معابر

عنوان: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید لوازم روشنایی معابر 56-96  جديد!
تاريخ شروع: 23/07/1396
تاريخ انقضا: 28/07/1396
توضيحات:

خرید 47000 عدد انواع لامپ گازي بخار سديم

 

مناقصه s296/125/603,S96/125/60

شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 s296/125/603 مناقصه   جزئیات

Pages