اخبار مزایده و مناقصات

خرید ۳۶۰۰ متر لوله چدن داکتیل با واشر

شماره مناقصه:

۹۸۰۸۶

موضوع مناقصه:

۸۶ - خرید ۳۶۰۰ متر لوله چدن داکتیل با واشر

تاریخ بازگشایی پاکت ها:

۱۳۹۸/۰۸/۲۱

آخرین مهلت:

۱۳۹۸/۰۸/۰۶

فایل:

واگذاری خدمات اداری و پشتیبانی و نگهداری خودرو

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
 
98/04 - طـرح

واگذار عمليات ارائه خدمات کامپيوتري

ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱

نگهداری تجهیزات مدیریت و پشتيبانی مرکزداده وشبکه فناوری اطلاعات

سرویس،نگهداری و تعمیر تجهیزات،راهبری، مدیریت و پشتيبانی مرکز داده و شبکه فناوری اطلاعات

  •  شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  •  نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
  •  شماره: 98/11
  •  مهلت خرید اسناد: 98/07/28
  •  تاریخ بازگشایی: 98/08/14
  •  محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  •  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.650.000.000 ریال

خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی

کد : ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۶۶
عنوان آگهی : خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳
سپرده شرکت در مناقصه :  

نگهداری و آماده به کار نگه داشتن کلیه شیر آلات سبک و سنگین

کد : ۹۷/۳۲
عنوان آگهی : نگهداری و آماده به کار نگه داشتن کلیه شیر آلات سبک و سنگین
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۶تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
محل دریافت اسناد : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهرتهران-دفتر قراردادها و اموربازرگانی
تلفن تماس :  

اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات ...

کد : ۹۷.۱۶
عنوان آگهی : اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب و سایر موارد در محدوده عملیاتی ناحیه سلیمانیه
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۴تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد :

تجدید مناقصه حفر چاه پیران سرپل ذهاب

کد : ۹۷-۵۳
عنوان آگهی : تجدید مناقصه حفر چاه پیران سرپل ذهاب
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۱۶۴۵۴۷
سپرده شرکت در مناقصه :  

Pages