اخبار مزایده و مناقصات

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب شهر کبودرآهنگ به شماره ج/ ۱۷۸/۹۷

کد : ج/۹۷/۱۷۸
عنوان آگهی : فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب شهر کبودرآهنگ به شماره ج/ ۱۷۸/۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای همدان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
محل دریافت اسناد :

تجدید اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی محدوده تحت پوشش آبفا شهرستان نظرآباد و تنکمان

کد : ۹۷۰۸۴
عنوان آگهی : تجدید اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی محدوده تحت پوشش آبفا شهرستان نظرآباد و تنکمان / آبفا استان البرز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
محل دریافت اسناد : کرج - انتهای بلوار شهید چمران - شرکت آب و فاضلاب استان البرز - ساختمان شماره یک - دفتر قراردادها

اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای بیدستان قزوین

کد : ۹۷/۱۳/۸۲۹۲
عنوان آگهی : اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای بیدستان قزوین
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
سپرده شرکت در مناقصه :  

‹‹ اجرا شستشو و ویدئو متری خطوط،آدم روها و حوضچه های فاضلاب کلان شهر اهواز

کد : ۱۱۰/۹۷/۳۶۷
عنوان آگهی : ‹‹ اجرا شستشو و ویدئو متری خطوط،آدم روها و حوضچه های فاضلاب کلان شهر اهواز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای اهواز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
محل دریافت اسناد : : اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز
تلفن تماس :

اجرای حصار مخازن شهربابک اجرای حصار مخزن s۳ رفسنجان اجرای حصار مخزن آب ۲۶۰۰۰ زرند اجرای حصار مخازن آب شهرهای تابعه زرند

کد : ۳۰/ج/۶-۹۷ م
عنوان آگهی : اجرای حصار مخازن شهربابک اجرای حصار مخزن s۳ رفسنجان اجرای حصار مخزن آب ۲۶۰۰۰ زرند اجرای حصار مخازن آب شهرهای تابعه زرند
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رزن به شماره ع/۲-۱۵۰/۹۷

کد : ع/ ۲-۹۷/۱۵۰
عنوان آگهی : فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رزن به شماره ع/۲-۱۵۰/۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای همدان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
محل دریافت اسناد :

خرید ۸۸ دستگاه فلومتر مغناطیسی در سایزهای مختلف

کد : ۲۰۰۹۷۱۰۳۲۰۰۰۰۲۳
عنوان آگهی : خرید ۸۸ دستگاه فلومتر مغناطیسی در سایزهای مختلف
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای شیراز
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  

توسعه و بازسازی شبکه آب آشامیدنی روستاهای شهرستانهای جنوبی,شرقی,غربی,شمالی

کد : ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۱۵
عنوان آگهی : توسعه و بازسازی شبکه آب آشامیدنی روستاهای شهرستانهای جنوبی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳

Pages