اخبار مزایده و مناقصات

فراخوان عمومی تهیه،ساخت و راه اندازی دریچه های پنستاک...

فراخوان عمومی تهیه،ساخت و راه اندازی دریچه های پنستاک طرح لجن مازاد تصفیه خانه های فاضلاب زرگنده و قیطریه

نوع

مناقصه

شماره

 

سازمان مرکزی

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

سازمان برگزار کننده

شرکت فاضلاب تهران

نوع برگزاری

 

حوزه فعالیت

 

توضیح مختصر

بهره برداری، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب...

آکهی ۹۸/۸۲ - بهره برداری، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب، چاه های سربالش و سایر تاسیسات بوشیگان و نگهداری فضای سبز آن

مناقصه خريد پست پد مانتد

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ سپرده

شركت در مناقصه (ريال)

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی ...

 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار۶۰۰ و ۷۰۰ میلیمتر جهت شهرفلاورجان مناقصه شماره ۲۵۵-۴-۹۸

Pages