اخبار مزایده و مناقصات

مناقصه خريد انواع كليد مینیاتوری ، اتوماتيك ، كليد فيوز و كنتاكتور

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ  سپرده

مناقصه خريد انواع مقره سوزنی

Print

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ  سپرده

تجدید مناقصه برون سپاري خدمات مشترکین اجرایی شهرستان نجف آباد

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ  سپرده

شركت در مناقصه (ريال)

خرید یک دستگاه جرثقیل( پشت کامیونی) 25 تنی

موضوع: خرید یک دستگاه جرثقیل( پشت کامیونی) 25 تنی
تشریح:

تاریخ 96/03/31

خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی

مشخصات آگهی
 موضوع: خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
تشریح:

تاریخ 96/03/31

مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل

شرایط ویژه مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل

  یک مرحله ای

کداقتصادی:411184761664،کد پستی:41956-13376،

                  شناسه ملی:10720190909

کد سند :    FR-QM-32

ویرایش :   0

صفحه :     1  از  10        

فراخوان ارزیابی کیفي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري ...

شماره مناقصه: ۹۶۶۱۰۰۳
موضوع مناقصه: فراخوان ارزیابی کیفي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليت هاي مرتبط با تامين خدمات خودروئي
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
آخرین مهلت: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
شرح مناقصه:  
فایل: farakhan.zip

اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق بدهکار...

شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در نظر دارد اجراي پروژه‌ قطع و وصل و وصول مطالبات بشرح ذيل خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به پيمانكاراني كه تاييديه از شركت توانير، شركت توزيع نيروي برق استان گلستان و يا داراي رتبه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) می باشند واگذار نمايد.

 

رديف

شــــرح مناقصه

شماره مناقصه

راهبري و نگهداري استخر،سونا و سالن چندمنظوره

 عنوان مناقصه : راهبري و نگهداري استخر،سونا و سالن چندمنظوره(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده : آگهی مناقصه عمومی شماره 202 – و 96 (نوبت دوم)

راهبري و نگهداري استخر و سالن چندمنظوره

 عنوان مناقصه : راهبري و نگهداري استخر و سالن چندمنظوره (نوبت اول)
  آگهي در محدوده : آگهی مناقصه عمومی شماره 202 – و 96 (نوبت اول)

Pages