اخبار مزایده و مناقصات

عمليات حفاری و آماده نمودن کانال کابل و کابلکشی خط ۱۳۲ مسير ورودی پست مهاباد

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر داردعمليات حفاري و آماده نمودن کانال کابل و کابل کشي خط ۱۳۲ کيلوولت مسير ورودي به پست مهاباد۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس ir.setadiran.www انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت فروش اسناد : از ساعت ۸ صبح مورخه ۵/۳/۹۵ لغایت ۱۱/۳/۹۵

عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستانهای بافت ورابر

آگهی مناقصه عمومی 

شمــاره منـــــاقصه  :12124/95/ح ق

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان درنظردارد عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستانهای بافت ورابر را با مشخصات فنی موجود دراسناد مناقصه ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
جهت اخذ اسناد به آدرس سايت :
http://abfar.kr.ir  

نشاني شركت : كرمان – خيابان هزارويكشب – كوچه شماره 21

خرید لوله های پلی اتیلن

مشخصات آگهی

 موضوع:
تهیه لوله های پلی اتیلن از جنس PE-100 به قطر 800 میلیمتر مورد نیاز شبکه پایاب سد زیویه

تشریح:

تهیه لوله های پلی اتیلن از جنس PE-100 به قطر 800 میلیمتر مورد نیاز شبکه پایاب سد زیویه

واحد منتشر کننده:
گروه قراردادها

دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور آبگیر

میزان برآورد هزینه:
 

محل تامین اعتبار:
ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی زیویه

محل اجرای پروژه:
کامیاران

تضمین مورد نیاز:
 

خرید ، بارگیری و حمل لوازم انشعاب و تحویل در انبار کارفرما

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٤,٦٠( نوبت اول – نوبت دوم)

نوع:
مناقصه

شماره:
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٤,٦٠ ( نوبت ا

سازمان مرکزی:
آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

سازمان برگزار کننده:
آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

نوع برگزاری:
 

موضوع:
 

حوزه فعالیت :
 

توضیح مختصر:
 

 

اطلاعات تکمیلی

مهلت ارسال اسناد:
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰

خرید 6000 متر لوله پلی اتیلن110 م.م تک جداره pn10-pe80

مشخصات عمومی

کد
1978 /94/110
نوع فراخوان
یک مرحله ای

عنوان
الف : خرید 6000 متر لوله پلی اتیلن 110م. م تک جداره pn10- pe80
وضعیت
مرحله تحويل اسناد      بين المللي 

نام بخش برگزار کننده
معاونت مهندسی و توسعه
اسناد فراخوان
دانلود فایل

متن

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1978 /94/110

بهره برداري و نگهداري از تاسيسات توليد ـ انتقال ـ ذخيره و توزيع آب

1) بهره برداري و نگهداري از تاسيسات توليد ـ انتقال ـ ذخيره و توزيع آب - اصلاح و توسعه و رسيدگي به امورات مشترکين منطقه هوراند(مناقصه)

شرکت منتشر کننده آگهی:
شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

متن آگهی:

باسمه تعالي 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
شماره 26 سال 95

پروژه خط انتقال برق 20 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ D1 میان دربند(گاوشان)

مشخصات آگهی

 موضوع:
پروژه خط انتقال برق 20 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ D1 میان دربند(گاوشان)

تشریح:

حفاظت از سفره های آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است.

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه درنظردارد پروژه خط انتقال برق 20 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ D1 میان دربند(گاوشان)  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت های دارای صلاحیت  رتبه 5 نیرو درصورت تمایل و با توجه به مشخصات زیردعوت می شود نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان

مشخصات آگهی

 موضوع:
مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان

تشریح:

آگهی مناقصه عمومی

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان با مشخصات ذیل اقدام نمایند :

1- محل اجرای کار : سیستان.

2- مبلغ برآورد کار : فهرست سفید (BLANK )

3- دستگاه مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان .

مزایده (انبار طالقان،رزکان)

حوزه فعالیت فراخوان:مناقصه

نوع فراخوان:

نوع برگزاری:عمومی

موضوع:مزایده (انبار طالقان،رزکان)

محدوده اجرای کار:تهران (شهرری) البرز (کرج،طالقان)

نام روزنامه های منتشر کننده آگهی:

نام روزنامه
تاریخ انتشار در روزنامه

مناقصه و مزایده - مردم سالاری
1395/02/11

برآورد اولیه:6,112,839,420 ریال

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

موضوع:
مزایده فروش مصالح شن و ماسه( ماسه5-0 ، 19239 مترمکعب – شن نخودی12-5 ، 1162 مترمکعب – شن بادامی25-12 ، 7715 مترمکعب – فیلتر15-0 ، 20713 مترمکعب و زهکشی50-5 ، 29668 مترمکعب – ماکادام200-50 ، 3050 مترمکعب) موجود در سد لیلان چای ملکان متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق لیست و شرایط مندرج در اسناد مزایده.

تشریح:

متن آگهی

الف ) مزایده گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

Pages