اخبار مزایده و مناقصات

عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه تحتانی سد مهاباد

 
 موضوع: عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه تحتانی سد مهاباد
تشریح:

آگهی فراخوان مناقصه

خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی)

 

 

کد سند:   14
 


انتخاب مشاور

مشخصات آگهی

 موضوع:
خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی)

تشریح:

این آگهی مربوط به 3 مناقصه میباشد

واحد منتشر کننده:
دفتر قراردادها

دستگاه نظارت:
حفاظت و بهره برداری شرکت

میزان برآورد هزینه:
 

محل تامین اعتبار:
ملی

محل اجرای پروژه:
استان بوشهر

صدور اجازه استفاده از آب سدهای1- کزرج میانه2- مونق میانه 3- صومعه کبودین میانه 4- برنلیق مددخان میانه

کد سند:   حراج محلی (امور منابع میانه)
 

 
صدور اجازه استفاده از آب سدهای1- کزرج میانه2- مونق میانه 3- صومعه کبودین میانه 4- برنلیق مددخان میانه را جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص ح

مشخصات آگهی

 موضوع:
صدور اجازه استفاده از آب مخازن سدهای1- کزرج میانه2- مونق میانه 3- صومعه کبودین میانه 4- برنلیق مددخان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای معرفی نامه از دفتر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی می باشند به مدت چهار سال از طریق حراج محلی (امور منابع آب میانه).

استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب

کد سند: 514
مشاوره (12مشاوره): استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری و زهکشی قره سو - زرینگل (واحد عمرانی قره بلاغ)
مشخصات آگهی
موضوع: مشاوره (12مشاوره): استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری و زهکشی قره سو - زرینگل (واحد عمرانی قره بلاغ)
تشریح:
مناقصه محدود و روند 12 مشاوره می باشد. از شرکتهای مهندسین مشاور مهاب قدس، زیستاب، جامع ایران، پژوهاب، جاماب، طوس آب، مهارآب عمران گستر، دزآب، یکم، پویاب، آب و خاک پارس و لار دعوت به عمل آمد.
واحد منتشر کننده: طرح و توسعه
دستگاه نظارت: -

حفاری وآزمایش پمپاژ دو حلقه چاه عمیق با دستگاه حفاری دورانی – ضربه ای

کد سند: 95-8
فراخوان ارزیابی (نوبت اول)
مشخصات آگهی
موضوع: حفاری وآزمایش پمپاژ دو حلقه چاه عمیق با دستگاه حفاری دورانی – ضربه ای
تشریح:

عمليات حفاری و آماده نمودن کانال کابل و کابلکشی خط ۱۳۲ مسير ورودی پست مهاباد

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر داردعمليات حفاري و آماده نمودن کانال کابل و کابل کشي خط ۱۳۲ کيلوولت مسير ورودي به پست مهاباد۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس ir.setadiran.www انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت فروش اسناد : از ساعت ۸ صبح مورخه ۵/۳/۹۵ لغایت ۱۱/۳/۹۵

عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستانهای بافت ورابر

آگهی مناقصه عمومی 

شمــاره منـــــاقصه  :12124/95/ح ق

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان درنظردارد عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستانهای بافت ورابر را با مشخصات فنی موجود دراسناد مناقصه ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
جهت اخذ اسناد به آدرس سايت :
http://abfar.kr.ir  

نشاني شركت : كرمان – خيابان هزارويكشب – كوچه شماره 21

خرید لوله های پلی اتیلن

مشخصات آگهی

 موضوع:
تهیه لوله های پلی اتیلن از جنس PE-100 به قطر 800 میلیمتر مورد نیاز شبکه پایاب سد زیویه

تشریح:

تهیه لوله های پلی اتیلن از جنس PE-100 به قطر 800 میلیمتر مورد نیاز شبکه پایاب سد زیویه

واحد منتشر کننده:
گروه قراردادها

دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور آبگیر

میزان برآورد هزینه:
 

محل تامین اعتبار:
ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی زیویه

محل اجرای پروژه:
کامیاران

تضمین مورد نیاز:
 

خرید ، بارگیری و حمل لوازم انشعاب و تحویل در انبار کارفرما

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٤,٦٠( نوبت اول – نوبت دوم)

نوع:
مناقصه

شماره:
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ٩٤,٦٠ ( نوبت ا

سازمان مرکزی:
آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

سازمان برگزار کننده:
آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

نوع برگزاری:
 

موضوع:
 

حوزه فعالیت :
 

توضیح مختصر:
 

 

اطلاعات تکمیلی

مهلت ارسال اسناد:
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰

خرید 6000 متر لوله پلی اتیلن110 م.م تک جداره pn10-pe80

مشخصات عمومی

کد
1978 /94/110
نوع فراخوان
یک مرحله ای

عنوان
الف : خرید 6000 متر لوله پلی اتیلن 110م. م تک جداره pn10- pe80
وضعیت
مرحله تحويل اسناد      بين المللي 

نام بخش برگزار کننده
معاونت مهندسی و توسعه
اسناد فراخوان
دانلود فایل

متن

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1978 /94/110

Pages