اخبار مزایده و مناقصات

قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکين آب و فاضلاب منطقه یک تبريز (مناقصه)

قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکين آب و فاضلاب منطقه یک تبريز (مناقصه)
شرکت منتشر کننده آگهی: شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
متن آگهی:

باسمه تعالي 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
شماره 76سال 95

اجراي قسمتي از باقيمانده شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر جديد سهند (مناقصه)

اجراي قسمتي از باقيمانده شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر جديد سهند (مناقصه)
شرکت منتشر کننده آگهی: شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
متن آگهی:

باسمه تعالي 

« آگهي فراخوان مناقصه عمومي با ارزيابي کيفي – نوبت دوم» 
شماره 80سال95

انجام فعالیتهای حفاظت بهینه از تاسیسات آب و فاضلاب

19/95/ استعلام بها انجام فعالیتهای حفاظت بهینه از تاسیسات آب و فاضلاب (حصارکشی مخزن کرکری) 17/06/1395 02/07/1395 23/06/1395 31/06/1395 مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود

حفاری و نصب انشعابات آب شهر خلخال به تعداد 500 فقره 

3/95/ استعلام بها حفاری و نصب انشعابات آب شهر خلخال به تعداد 500 فقره   18/06/1395 02/07/1395 24/06/1395 31/06/1395 مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود

اصلاح شبکه آب پارس آباد

20/95/ استعلام بها اصلاح شبکه آب پارس آباد از محل تبصره 3  18/06/1395 02/07/1395 24/06/1395 31/06/1395 مشاهده اطلاعات کامل فراخوان محدود

احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهراردبیل

کد عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل نوع
(9/95) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم) احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهراردبیل (شهرک ها و مناطق باقیمانده)  17/06/1395 12/07/1395 28/06/1395 10/07/1395

اجرای خط انتقال و راه دسترسی از چاههای شمیل تا خط دوم میناب به بندرعباس

 
موضوع: اجرای خط انتقال و راه دسترسی از چاههای شمیل تا خط دوم میناب به بندرعباس
تشریح:

                                                                                                               

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

نوبت اول

عملیات مرمت ، نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جگین و تأسیسات وابسته

موضوع:عملیات مرمت ، نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جگین و تأسیسات وابسته - نوبت دومتشریح:

                                                                                                               

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

نوبت دوم

احداث سردهنه مشترک احمد چاله پی بابل

 موضوع: احداث سردهنه مشترک احمد چاله پی بابل
تشریح:
  1. کارفرما: شرکت آب منطقه ای مازندران

آدرس : مازندارن ، ساری ، کیلومتر 3 جاده ساری ـ قائمشهر ، کد پستی 48158 ـ 98643

Pages