اخبار مزایده و مناقصات

آگهی مناقصه

حوزه فعالیت فراخوان:مناقصه

نوع فراخوان:آگهی مناقصه

نوع برگزاری:عمومی یک مرحله ای

موضوع:آگهی مناقصه (وصول مطالبات)

محدوده اجرای کار:تهران و امورات تابعه

نام روزنامه های منتشر کننده آگهی:

مزایده صدور اجازه استفاده از آب مخازن سدهای...

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
04/95

تست کنتور روستایی

فراخوان

مناقصه عمومی ۲۲-۹۵

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

موضوع مناقصه یک مرحله ای: عبارتست از تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی (روستایی) به تعداد ۵۲۰۰۰تست کنتور ردیفی روستایی و ۳۵۰۰ مورد تست پراکنده روستایی و ۱۱۲۰۰ مورد تست عادی تکفاز مسیر مصارف سنگین و ۴۶۶۰ مورد تست عادی سه فاز مسیر مصارف سنگین درحوزه های فعالیت مدیریتهای توزیع برق( باکری –باهنر-ولیعصر).

خرید انواع پایه بتونی-تابلو- کابل و یراق الات

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای   

شركت ‌توزيع ‌نيروي‌ برق استان‌گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو ملي يا بين‌المللي از فروشندگان و توليدكنندگان داخلي كه داراي تاييديه از شركت توانير يا شركت توزيع نيروي برق استان گلستان مي‌باشند از طريق مناقصه عمومي (دو مرحله‌اي) خريد از محل اصلاح و بهینه مرحله دوم بشرح ذیل انجام دهد:

 

رديف

شـــرح كالا

شماره مناقصه

عملیات جمع آوری برقهای غیرمجاز ناحیه بویراحمد و روستاهای تابعه

شماره: 18-95
موضوع: عملیات جمع آوری برقهای غیرمجاز ناحیه بویراحمد و روستاهای تابعه
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 20/6/95 لغایت 24/6/95
تاریخ بازگشایی پاکات: 95/6/27

Pages