اخبار مزایده و مناقصات

ارزیابی کیفی جهت مناقصه احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خر پا جهت عبور خط انتقال از رودخانه

کد مناقصه 126
عنوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه احداث خط انتقال پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب خوی و ساخت خر پا جهت عبور خط انتقال از رودخانه
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده کار و کارگر

اجرای عملیات باقیمانده سفتکاری،نازک کاری،تاسیسات مکانیکی و برقی ...

بسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

۱-نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲-موضوع مناقصه: اجرای عملیات باقیمانده سفتکاری،نازک کاری،تاسیسات مکانیکی و برقی به مقدار تقریبی ۱۲۵۰۰ متر مربع در ۵ طبقه با اسکلت سازه فلزی و محوطه سازی وتهیه ، حمل و اجرای نما به همراه کلیه زیر سازی ها به مقدارتقریبی ۷۵۰۰ متر مربع ساختمان ستادی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده شهر اردبیل

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
96/28/استعلام بها عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده شهر اردبیل فراخوان محدود 16/07/1396 27/07/1396 22/07/1396 25/07/1396

حفر و تجهیز یک  حلقه چاه ...

آگهی مناقصه عمومی دو   مرحله ای ۹۶,۳۸ ( نوبت اول – نوبت دوم )

Pages