اخبار مزایده و مناقصات

پروژه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک فرهنگیان بجستان –اولویت اجرایی سال ۱۳۹۶

کد : ۱۵۰۷۸۱۹
عنوان آگهی : پروژه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک فرهنگیان بجستان –اولویت اجرایی سال ۱۳۹۶
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

فراخوان شناسایی سرمایه گذار طرحهای ابرسانی و ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای نسیم شهر ، گلستان و صالحیه

کد : ۹۶/۴۷
عنوان آگهی : فراخوان شناسایی سرمایه گذار طرحهای ابرسانی و ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای نسیم شهر ، گلستان و صالحیه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
محل دریافت اسناد : دبیر خانه مرکزی ابفای استان تهران
تلفن تماس : ۰۲۱۵۶۱۷۲۵۹۵

حفر و تجهیز دو حلقه چاه ( بخش دهم)

کد : ۹۶/۴۶
عنوان آگهی : حفر و تجهیز دو حلقه چاه ( بخش دهم)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
محل دریافت اسناد : دبیر خانه ابفای جنوبغربی استان تهران
تلفن تماس : ۰۲۱۵۶۱۷۲۵۹۵
سپرده شرکت در مناقصه :  

حفر و تجهیز دو حلقه چاه (بخش نهم)

کد : ۹۶/۴۵
عنوان آگهی : حفر و تجهیز دو حلقه چاه (بخش نهم)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
محل دریافت اسناد : دبیر خانه ابفای جنوبغربی استان تهران
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :

تجدید حفر و تجهیز ۱ حلقه چاه ( بخش ششم)

کد : ۹۶/۳۸
عنوان آگهی : تجدید حفر و تجهیز ۱ حلقه چاه ( بخش ششم)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
محل دریافت اسناد : دبیرخانه ابفای جنوبغربی استان تهران
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

فروش اموال غیر منقول شرکت آب منطقه ای زنجان واقع در بخش 7 زنجان ، جاده ارمغانخانه، ...

آگهی مزایده مز 2/96 نوبت دوم
مشخصات آگهی
 موضوع: فروش اموال غیر منقول شرکت آب منطقه ای زنجان واقع در بخش 7 زنجان ، جاده ارمغانخانه، ...
تشریح:

لوله گذاری بطول 7000 ...,خرید لوله پلی اتیلن...,عملیات اجرایی احداث مخزن...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
ک م 106/22/916 لوله گذاری بطول 7000 متر روستای خلیله سرای شهرستان آستارا96 جديد! فراخوان 24/08/1396 09/12/1396 28/08/1396 09/09/1396

قطعه اول آبرساني از رينگ اصلي قم...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
96/5-1 تجدید مناقصه قطعه اول آبرساني از رينگ اصلي قم به مجتمع قمرود و قشلاق یک مرحله ای 23/08/1396 13/12/1396 30/08/1396 12/09/1396

Pages