اخبار مزایده و مناقصات

انتخاب پیمانکار برای تهیه تجهیزات,خرید 29400 دستگاه ,خرید 60دستگاه دیژنکتور...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
97/2064/503 انتخاب پیمانکار برای تهیه تجهیزات ، حمل به پای کار و اجرای عملیات نیرورسانی به طرحهای مسکن مهر بصورت کلید در دست. دو مرحله ای 13/03/1397 10/04/1397 28/03/1397 09/04/1397

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه شبکه...,فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های پلی اتیلن ...

کد : ج/ ۱۴۰/۹۷
عنوان آگهی : فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سطح شهر همدان به شماره ج/ ۱۴۰/۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای همدان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
محل دریافت اسناد :

مناقصه تامین خودرو ستاد و شهرستان کرمانشاه

کد : ۹۷-۹
عنوان آگهی : مناقصه تامین خودرو ستاد و شهرستان کرمانشاه
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
محل دریافت اسناد : کرمانشاه- دولت آباد نرسیده به سه راه شرکت - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه - اداره طرح و برنامه- تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰
تلفن تماس :

انجام فعالیتهای تعمیر و نگهداری بهره برداری از تأسیسات تولید ، انتقال ...

۹۷۰۰۳
عنوان آگهی : انجام فعالیتهای تعمیر و نگهداری بهره برداری از تأسیسات تولید ، انتقال ، ذخیره و توزیع ، گندزدایی آب و رفع اتفاقات درشبکه وتأسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز
آگهی در محدوده : سراسری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های توزیع موجود ناشی از عملیات اجرایی احداث شبکه های جدید در غرب جزیره قشم

کد : ۱۳۶۳
عنوان آگهی : رفع شکستگی خطوط آبرسانی و شبکه های توزیع موجود ناشی از عملیات اجرایی احداث شبکه های جدید در غرب جزیره قشم
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار هرمزگان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

تکمیل حصار مخازن آب شهربابک – خاتون آباد،تکمیل حصار مخازن آب s۳ رفسنجان

کد : ۱۳/ب/۳-۹۷ م
عنوان آگهی : تکمیل حصار مخازن آب شهربابک – خاتون آباد،تکمیل حصار مخازن آب s۳ رفسنجان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :

بهره برداری از خطوط انتقال ، شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب شهر قم

کد : ۹۷/۴۰۰/۹۹۹
عنوان آگهی : بهره برداری از خطوط انتقال ، شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب شهر قم
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قم
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
محل دریافت اسناد : دفتر قراردادهای شرکت آبفای قم
تلفن تماس : ۳۲۸۵۶۴۶۳
سپرده شرکت در مناقصه :  

برون سپاری عملیات بهره برداری - تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب استهبان

کد : ۹۷/۱۴۰/۸۰۲۴
عنوان آگهی : برون سپاری عملیات بهره برداری - تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب استهبان
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
محل دریافت اسناد : شرکت‌آبفا فارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲

Pages