اخبار مزایده و مناقصات

خرید،بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن ابرسانی ...

کد مناقصه 111
عنوان خرید،بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن ابرسانی به اقطار مختلف برای شهرهای استان خرید،بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن ابرسانی PE80 به اقطار مختلف برای شهرهای استان
گروه مناقصه
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مردم سالاری
قیمت اسناد به ریال هر کدام 50 هزار تومان

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت دوم » شماره 40 سال 96

باسمه تعالي
‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت دوم »
شماره 40 سال 96
شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل :
شماره فراخوان ردیف نام و مشخصات کالا تعداد یا مقدار واحد تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار محل اعتبار
40 1 لوله کالمن 4 اينچ 5 ميلي متري گالوانيزه همراه با فلنج 6 سوراخه و پيچ و مهره 400 متر 168250000 عمراني
2 لوله کالمن 150 ميلي متري 5/5 ميلي متري گالوانيزه همراه با فلنج 8 سوراخه و پيچ و مهره و ضحامت فلنج 20 ميلي متر 600 متر 
3 لوله فولادي درزدار از نوع اسپيرال به قطر 600 و ضخامت 7/12 ميلي متر 24 متر 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) 

باسمه تعالي 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) 
شماره 39 سال 96

مناقصه

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 17/4/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ 18/4/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده اراضی مسکن مهر شهر چابهار

شماره مناقصه:

۹۶/۲۹

موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده اراضی مسکن مهر شهر چابهار

تاریخ بازگشایی پاکت ها:

۱۳۹۶/۰۴/۱۷

آخرین مهلت:

۱۳۹۶/۰۴/۱۴

دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود یک مرحله ای

به شرکت :

خرید کابل

کد 31-96 نوع مناقصه یک مرحله ای
عنوان مناقصه خرید کابل وضعیت مرحله تحويل اسناد      بين المللي 
نام بخش برگزار کننده معاونت فنی و مهندسی اسناد مناقصه ارسال نشده است
متن

آگهی تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای

خرید لوله چدن داکتیل سایز mm 200

یک مرحله ای
عنوان مناقصه خرید لوله چدن داکتیل سایز mm 200 وضعیت مرحله تحويل اسناد      بين المللي 
نام بخش برگزار کننده معاونت بهره برداری اسناد مناقصه ارسال نشده است
متن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

خرید لوله فولادی به قطر 250 میلیمت

34-96 نوع مناقصه یک مرحله ای
عنوان مناقصه لوله فولادی وضعیت مرحله تحويل اسناد      بين المللي 
نام بخش برگزار کننده معاونت بهره برداری اسناد مناقصه ارسال نشده است
متن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات تامین آب شرب شهر دوگنبدان و نقاط پراکنده و مرکز اسکادا استان

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه (پروژه )

برآورد مبلغ اولیه به ریال

مبلغ ضمانتنامه شرکت درمناقصه

به ریال

Pages