احداث و تکمیل 26 مجتمع آبرسانی تا پایان سال آینده به اتمام خواهد رسید.

Printer-friendly version
يكشنبه, بهمن 1, 1396
مدیرعامل آبفار استان تهران:

رضا پوررجب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران از احداث و تکمیل 26 مجتمع آبرسانی روستایی و همچنین 18 پروژه تک روستایی تا پایان سال 97 خبر داد.

وی با اشاره به شرایط منابع تأمین آب در سطح کشور و به ویژه استان تهران و همچنین موقعیت خاص روستاهای استان گفت مجتمع های آبرسانی تأمین، تولید و توزیع آب شرب بهداشتی برای روستاهای تهران که گاه از جمعیت هایی اندازه یک شهر برخوردارند بسیار مطلوبتر نموده و کنترل آبرسانی به این روستاها نیز در این روش آسانتر می شود.
مدیر عامل آبفار استان تهران گفت با اعتباری که از صندوق توسعه ملی برای طرحهای آبرسانی در نظر گرفته شده و همچنین برنامه ریزیهای صورت گرفته نسبت به ایجاد تأسیسات و تجهیزات آبرسانی شامل حفر و تجهیز چاه، خط انتقال، شبکه، ساخت مخازن زمینی و هوایی و فرآیند بهداشتی نمودن آب اقدام می نماییم.
پوررجب میزان اعتبار مصوب برای آبفار استان تهران را 420  میلیارد ریال اعلام کرد و افزود با اتمام پروژه ها جمعیتی بالغ بر 150 هزار نفر در سطح 222 روستا از آب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

شایان ذکر است در سال 95 تعداد 13 مجتمع آبرسانی در راستای آبرسانی به جمعیت 111 هزار نفری برای 52 روستا تکمیل و به بهره برداری کامل رسید.