احداث تلمبه خانه مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی ۷۸ سوهانک

Printer-friendly version
يكشنبه, بهمن 15, 1396
شرکت آبفای تهران
کد : ۲۴۱۷/۲۲۱۰۹
عنوان آگهی : احداث تلمبه خانه مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی ۷۸ سوهانک
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
محل دریافت اسناد : دبیرخانه این شرکت واقع درتهران ،خیابان دکتر فاطمی ، خیابان حجاب، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
تلفن تماس : ۸۸۹۵۲۹۹۰
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : اعتماد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲