احتمال وقوع سیلاب ناگهانی در مناطق شرقی استان گلستان وجود دارد

Printer-friendly version
دوشنبه, خرداد 20, 1398
با توجه به افزایش ناپایداری فصلی جو طی روز جاری و روزهای آتی
گروه خبر: