اجرا و خرید بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر در زون های A.c,D

Printer-friendly version
دوشنبه, ارديبهشت 17, 1397
آبفای جنوبغربی استان تهران
کد : ۹۷/۱۱
عنوان آگهی : اجرا و خرید بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر در زون های A.c,D
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
محل دریافت اسناد : دبیرخانه آبفای جنوبغربی استان تهران
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : اعتماد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷