اجرای 4 طرح مهم آب و برق در شرق استان هرمزگان

Printer-friendly version
پنجشنبه, اسفند 10, 1396
وزیر نیرو در جلسه شورای اداری شهرستان میناب
گروه خبر: