اجرای 24 برنامه تحول دیجیتال درصنعت برق کشور

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 23, 1398
با همکاری شركت‌هاي استارتاپی محقق شد

معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به اجراي طرح پايلوت كاهش هزار مگاوات بار مصرفي پيك 99 با كمك شركت‌هاي استارتاپی در شهرستان‌هاي زاهدان و مشهد، از کاهش 15 درصدی بار مصرفي اين مناطق در سال جاري خبر داد.

غلامعلي رخشاني‌مهر، مديريت مصرف برق از طريق تغيير عادات و باورهاي مصرفي مردم را امري امكانپذير و پايا دانست و اصلاح رفتار مصرفي جامعه را موضوعي شناختي- اقتصادي و از وظايف اصلي روابط عمومي‌ها برشمرد.
معاون هماهنگي توزيع توانير از روابط عمومي‌هاي صنعت برق به جهت نقش بسزايي كه در كنترل مصرف و عبور موفق از پيك تابستان گذشته ايفا كردند، قدرداني كرد و در تبيين انتظارات از روابط عمومي‌ها براي گذر از پيك 99، پذيرش سه اصل براي ايجاد تحول در بخش مديريت مصرف را اساسي دانست و اظهار داشت: براي تحول در بخش مديريت مصرف، نخست بايد باور كنيم با توجه به پيچيدگي‌هاي صنعت برق نمي‌توان همه كارها در اين عرصه را صرفا با دانش مهندسي، مديريت كرد.
رخشاني‌مهر در تبيين اصل دوم گفت: با توجه به اينكه عمده تلاش‌هاي ما براي ذي‌نفعان اصلي يعني مشتركان برق انجام مي‌شود، بايد بپذيريم آگاه‌سازي مشتركان ركن اصلي كار است و اصل سوم اطلاع‌رساني به‌موقع است كه متاسفانه در اين سه بخش تاكنون موفق عمل نكرده‌ايم.
وي، رشد فزاينده مصرف برق براي مصارف غير مولد به ويژه مصارف سرمايشي، غير اقتصادي بودن افزايش ظرفيت‌هاي توليد، محدوديت ظرفيت شبكه‌هاي انتقال و توزيع نيرو، كاهش نياز به تغيير ساعات كار صنايع مولد و كاهش اثرات زيست محيطي را از جمله دلايل صنعت برق براي فعال‌سازي جامعه در بخش مديريت مصرف عنوان كرد.
رخشاني‌مهر در مورد اصولي كه بايد براي فعال‌سازي جامعه در بخش مديريت مصرف برق مورد توجه قرار گيرد، گفت: رفتار مصرفي مشتركان موضوعي شناختي- اقتصادي است كه اصلاح آن از وظايف اصلي روابط عمومي‌ها محسوب مي‌شود، مديريت مصرف از طريق تغيير عادات و باورها، امري امكانپذير و پاياست و براي تغيير عادات و باورها بایستی جامعه نسبت به مصرف برق حساس شود.
وي علاقه‌مند كردن مردم به مديريت مصرف برق با توجه به در دسترس بودن روش‌هاي ساده و بدون هزينه كاهش مصرف برق براي مشتركان، ارايه مشوق بابت مديريت مصرف، ايجاد حس مسئوليت فردي-اجتماعي در آحاد جامعه و غيره را از ديگر راهكارها برشمرد و افزود: صنعت برق بايد در اين زمينه گام‌هاي جدي بردارد و روابط عمومي‌ها نقش بزرگي در اين عرصه دارند.

مديريت مصرف و تحول ديجيتال در صنعت توزيع 
رخشاني‌مهر با اشاره به قرار گرفتن طرح تحول ديجيتال در دستوركار توانير و شركت‌هاي توزيع برق، اين طرح را شامل 24 برنامه ذكر كرد و مديريت بار و مصرف انرژي برق را از جمله اين برنامه‌ها برشمرد كه در تابستان گذشته موفقيت در گذر از پيك بار را با حدود 3800 مگاوات برنامه‌هاي پاسخگويي بار و مديريت مصرف، رقم زد و علاوه بر پرداخت پاداش به صنايع و مشتركان سنگين، حدود 150 ميليارد تومان پاداش به بخش خانگي اختصاص يافت.
وي شهرك‌هاي صنعتي، بخش كشاورزي، اينترنت اشيا، CNGها، مديريت بارهاي غير ديماندي، تغيير ساعات اداري، توسعه استفاده از استارتاپ‌ها، كنترل بار روشنايي معابر و غيره را از جمله سرفصل‌هاي شركت توانير براي برنامه 099 ذكر كرد كه استفاده از كنتورهاي هوشمند از موضوعات برجسته آن محسوب مي‌شود و طي سال‌هاي گذشته حدود 300 هزار كنتور طرح فهام عمدتا در صنايع نصب شد و امسال نيز 172هزار كنتور هوشمند به اين تعداد افزوده شده است.
رخشاني‌مهر با اشاره به برنامه توانير براي نصب پنج ميليون كنتور هوشمند براي مشتركان صنعتي، كشاورزي و مشتركان غير ديماندي پرمصرف، هوشمندسازي را با استفاده از كنتورهاي AMR و  AMIو تركيب آنها عنوان كرد كه باعث مي‌شود علاوه بر امكان مديريت مصرف، نياز اطلاع رساني به مشتركان به نحو مطلوب اجرا شود.

نخستين تجربه استارتاپ‌ها در زاهدان و مشهد
معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به برنامه توانير براي كاهش هزار مگاوات بار مصرفي پيك 99 با كمك شركت‌هاي استارتاپی، از اجراي پايلوت در شهرستان‌هاي زاهدان و مشهد در سال جاري خبرداد كه 15 درصد كاهش بار مصرفي در اين مناطق را به همراه داشته است.
وي با اشاره به اختصاص 50 درصد بار پيك شبكه به مشتركان خانگي، اين طرح را قابل اجرا براي همه مشتركان خانگي عنوان كرد و افزود: روابط عمومي‌ها از بزرگ‌ترين استارتاپ‌ها محسوب مي‌شوند و انتظار داريم شركت‌هاي استارتاپي با ايجاد پيام، نقش خود را به عنوان محرك براي مشتركان برق  ايفا كرده و پس از پخش پيام، ميزان تغيير در رفتار مصرفي و تغيير در گفتمان مورد سنجش و اندازه‌گيري قرار گيرد.
رخشاني‌مهر افزود: بايد افزايش سطح آگاهي مردم و تغيير رفتار آنها نسبت به برنامه‌ها اندازه گيري شود، استفاده از اين ظرفيت براي سال آتي پيش‌بيني شده و براي آن پاداش درنظر گرفته مي‌شود.
وي ايده اصلي كار را ارسال پيام از طريق استارت آپها در جامعه و مشاهده نتايج در ورودي خطوط 20 كيلوولت ذكر كرد كه با ارايه پاداش به مردم در قالب جوايز يا مشاركت در كارهاي خير اجتماعي همراه است.
وي اجراي پايلوت در توزيع برق شهرستان مشهد را با اختصاص پاداش جهت كمك به كودكان كار و اجراي آن در توزيع برق سيستان و بلوچستان را از سوي دانشگاه صنعتي شريف ذكر كرد كه با 15 درصد كاهش بار در مناطق اجراي طرح همراه بوده است.

ارتباط دو سويه با 36 ميليون مشترك
رخشاني‌مهر تغيير مدل كسب و كار از سنتي به جديد را در دستور كار بخش توزيع برق عنوان كرد و با اشاره به مزاياي تبديل قبوض كاغذي به قبض سبز، ايجاد ارتباط دو سويه با 36 ميليون مشترك برق را از مهم‌ترين مزاياي اين اقدام برشمرد كه مي‌تواند از سوي روابط عمومي‌هاي صنعت برق كشور به عنوان يك رسانه دوسويه براي آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني به مردم، مورد استفاده قرار بگيرد.
معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به ظهور بازيگران جديد در صنعت توزيع، از ورود 34 بانك به عرصه پرداخت قبوض علاوه بر PSP‌ها خبر داد و گفت: نزديك به 200 هزار مشترك درحال حاضر صورتحساب برق خود را از طريق اپليكيشن‌هايي كه PSP ها در اختيار گذاشتند، پرداخت مي‌كنند و يك سوم درآمد برق از اين مسيرحاصل مي‌شود كه ظرفيت خوبي را در اختيار ما قرار داده است.