اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات ...

Printer-friendly version
پنجشنبه, بهمن 4, 1397
آبفای منطقه ۴ شهر تهران
کد : ۹۷.۱۶
عنوان آگهی : اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب و سایر موارد در محدوده عملیاتی ناحیه سلیمانیه
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۴تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد : تهران خیابان بهشت ضلع جنوبی پارک شهر آبفای منطقه ۴ شهر تهران دبیرخانه
تلفن تماس : ۵۵۸۱۸۱۰۹
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : اطللاعات
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
شماره صفحه روزنامه : ۱۲