اجرای عملیات دیوار کشی و محصور سازی اماکن...

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 5, 1397
شرکت آبفای تهران
کد : ۲۲۹۵۱۲/۱۰۱۰۹/د
عنوان آگهی : اجرای عملیات دیوار کشی و محصور سازی اماکن و تاسیسات شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران به مقدارتقریبی ۴۰۰۰مترطول با استفاده از بلوک سیمانی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
محل دریافت اسناد : تهران ، خیابان دکتر فاطمی ، خیابان حجاب ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۹۷۳۰۵۷
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۱۳۹۴۲۴۲۵۹۱۶۴
عنوان روزنامه : اطلاعات
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵