اجرای عملیات بهینه سازی پست برق تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج

Printer-friendly version
شنبه, مهر 14, 1397
آبفا استان البرز
کد : ۹۷۱۰۰
عنوان آگهی : اجرای عملیات بهینه سازی پست برق تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج / آبفا استان البرز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
محل دریافت اسناد : کرج - انتهای بلوار شهید چمران - شرکت آب و فاضلاب استان البرز - ساختمان شماره یک - دفتر قراردادها
تلفن تماس : ۳۲۱۱۷۱۱۰ - ۰۲۶
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : ابرار اقتصادی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱