اجرای طرح داناب در یکی از مدارس شهرستان زرند

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 15, 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در دبیرستان نمونه دولتی شهر زرنـد با حضور دانش آموزان برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در دبیرستان نمونه دولتی شهر زرنـد با حضور دانش آموزان برگزار گردید.

لازم به ذکر است در راستای اجرای این طرح، درس اول کتـاب انسـان و محیط زیست پایه یازدهم در این دبیرستان تدریس شد.