اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب خام در شهر سجاس زنجان

Printer-friendly version
سه شنبه, تير 18, 1398
سجاس اولین شهر استان زنجان است که این طرح در آن اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با اجرای بیش از 3 کیلومتر شبکه توزیع در شهر سجاس آب شرب در این شهر از آب خام جداسازی شد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: این طرح نمونه بارزی از تعامل شرکت آب و فاضلاب با نهادهای خدمات رسان شهری برای اجرای طرح جداسازی آب شرب شهری از آب خام است که از بابت همکاری و اقدام شهرداری سجاس در این زمینه تقدیر می‌شود.

وی با اشاره به‌ضرورت جداسازی آب شرب از آب خام در شهرهای استان گفت: شهر سجاس اولین شهر در استان زنجان است که طرح جداسازی آب شرب از آب خام در آن به‌صورت کامل اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: برای اجرای این طرح در شهر سجاس بیش از 5 میلیارد ریال توسط شهرداری هزینه شده است که مطمئناً در آینده‌ای نزدیک با صرفه‌جویی‌های چشمگیر در مصرف آب شهری و به‌تبع آن کاهش آب بهاء شهرداری، هزینه‌های اجرای این طرح جبران خواهد شد.

جزء قاسمی گفت: با اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب خام، دیگر برای مصارفی همچون آبیاری فضای سبز از آب شرب شهری استفاده نخواهد شد.

گروه خبر: