اجرای طرح اصلاح و احداث 213 هزار متر شبکه توزیع برق در استان سمنان

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 22, 1397
طرح اصلاح و احداث 213 هزار و 400 متر شبکه توزیع برق در استان سمنان عملیاتی شده است .

سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان با اشاره به این که از آغاز امسال تا به حال ، طرح توسعه 55 هزار متر شبکه 20 کیلوولت زمینی و هوایی به انجام رسیده گفت: بهینه سازی 56 هزار و 300 متر خطوط فشار متوسط نیز عملیاتی گردیده است .

رضا علی اصغری با بیان این که طرح احداث 41 هزار و 400 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی اجرائی شده افزود : بهسازی 60هزار و 700 متر خطوط فشار ضعیف ، در زمره فعالیت هائی است که توسط واحدهای اجرائی این شرکت انجام شده است .

وی اضافه کرد : 203 ایستگاه هوائی و زمینی توزیع برق به منظور تغذیه برق متقاضیان و مشترکان جدید در استان ، از شروع سال جاری تا زمان حاضر ،  نصب و به بهره برداری رسیده است .

وی با ابراز این که 194 دستگاه پست هوایی توزیع برق اصلاح گردیده تصریح کرد : بهینه سازی 34 ایستگاه زمینی در شمار برنامه های اجرائی شده محسوب می شود .

علی اصغری با عنوان این که 861 دستگاه چراغ جدید روشنایی در سطح معابر استان نصب شده خاطر نشان کرد : یک هزار و 557 چراغ نیز بهسازی و تعویض شده است .

وی یادآور شد : در راستای عملیاتی نمودن طرح های توسعه و احداث ذکر شده ، مبلغ 184 میلیارد و 221 میلیون ریال هزینه صرف گردیده است .

گروه خبر: