اجرای طرح احداث شش هزار متر شبکه توزیع برق در بسطام

Printer-friendly version
چهارشنبه, تير 26, 1398
در سه‌ماهه اول امسال تحقق یافت.

در سه‌ماهه اول امسال، یک هزار و 59 متر شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی و همچنین پنج هزار و 52 متر شبکه 20 کیلوولت هوائی و زمینی در بخش بسطام به اجرا درآمده و بهره‌برداری شده است.

مدیر امور برق بسطام با بیان این خبر گفت: نصب شش ایستگاه هوائی توزیع برق با ظرفیت 490 کیلوولت آمپر در راستای پروژه کاهش تلفات انرژی الکتریکی، ازجمله اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود.

سید حمیدرضا موسوی با اشاره به این‌که 909 متر کابل خودنگهدار در مدت‌زمان قیدشده احداث شده افزود: دایر نمودن هشت دستگاه کنتور هوشمند در قالب طرح فراسامانه اندازه‌گیری و مدیریت انرژی (فهام)، از دیگر فعالیت‌های اجرائی شده محسوب می‌شود.

وی با عنوان این‌که 35 پروژه عمرانی برق‌رسانی با محوریت توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌ها و تأسیسات توزیع برق در بخش بسطام به انجام رسیده تصریح کرد: جهت انجام این تعداد پروژه در سه‌ماهه نخست امسال، مبلغ هفت میلیارد و 305 میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده است.

وی با ابراز این‌که پست هوائی عمومی در مجن جهت بهبود ولتاژ مشترکین احداث شده اضافه کرد: توسعه خط فشار متوسط و پست هوائی عمومی خیابان سید ابوالقاسم بسطام، به‌عنوان پروژه‌ در دست اقدام این امور است که در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد.              

گروه خبر: