اجرای برنامه سازگاری با کم آبی در استان ضروری است

Printer-friendly version
پنجشنبه, اسفند 23, 1397
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تشریح وضعیت منابع آب در این استان، ضرورت اجرای برنامه سازگاری با کم آبی را یادآور شد.

آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس غفارزاده عدم تناسب میزان مصرف در بخش های سه گانه شرب، صنعت و کشاورزی با حجم منابع آب تجدیدپذیر را زنگ خطری برای تأمین آب آیندگان برشمرد و ضرورت اجرای برنامه سازگاری با کم آبی را برای ایجاد تناسب لازم بین میزان مصرف و حجم منابع تجدیدپذیر خاطرنشان کرد.

وی با اشاره به این که در سطح دنیا بیش از 2 میلیارد نفر وجود دارند که به آب سالم دسترسی ندارند، برخورداری 97 درصد مردم کشور از آب سالم و بهداشتی را یادآور شد و افزود: در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی 85 درصد از منابع آب تجدیدپذیرمان را مصرف می کنیم که بر اساس شاخص های جهانی عملا از سهم نسل های آینده و حقابه محیط زیست نیز صورت می گیرد و با ادامه این روند نیاز به تدوین برنامه سازگاری با کم آبی بیش از پیش حس می شود تا ضمن تثبیت میزان منابع آب، ضمانتی برای تأمین آب نسل های آتی باشد.

گروه خبر: