اجرای آزمایشی بازار میان‌روزی برق با موفقیت انجام شد

Printer-friendly version
شنبه, تير 7, 1399
اجرای آزمایشی این طرح از ابتدای تیر ماه توسط معاونت بازار برق ایران راه‌اندازی شد.

بازار میان روزی برق به منظور تست فرآیندها، نرم افزارها، زمان بندی اجرا و همچنین برطرف کردن نقص‌های احتمالی در رویه اجرای بازار میان روزی به صورت آزمایشی از ابتدای تیر ماه توسط معاونت بازار برق ایران راه‌اندازی شد.

در این راه‌اندازی آزمایشی، نرم‌افزارهای پایگاه داده بازار برق و نرم افزار SCUC آزمایش و خروجی نرم‌افزار SCUC با موفقیت تولید و در سایت EMIS بارگذاری شد.
بنا بر این گزارش، بازار میان‌روزی 3 بار در روز و برای بازه‎های 0-6، 7-14 و 15 -23 اجرا می‎‌شود و پیشنهاد قیمت تا ساعت 19 روز قبل از بهره‌برداری قابل ویرایش است. مهلت ویرایش میزان ابراز توان برای بازه اول بازار میان روزی تا ساعت 19 روز قبل از بهره برداری، مهلت ویرایش میزان ابراز توان برای بازه دوم بازار میان روزی تا ساعت 4 روز بهره برداری و مهلت ویرایش میزان ابراز توان برای بازه سوم بازار میان روزی تا ساعت 13 روز بهره برداری است.
این گزارش حاکی است، در ابتدای شروع آزمایشی اجرای بازار میان روزی، این بازار یک روز در هفته و در روزهای سه شنبه فعال خواهد شد و پس از شناسایی نقص‌های احتمالی، تعداد دفعات اجرای بازار افزایش یافته که اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت خواهد پذیرفت. همچنین رویه بازار میان روزی نیز آماده شده است که ویرایش نخست آن جهت بررسی به دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ارسال شده است.