آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران...

Printer-friendly version
چهارشنبه, تير 11, 1399
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران شماره ۴۵-۲-۹۹ تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه مرکز چندمنظوره فرهنگی، تفریحی، ورزشی درقالب قراردادی B.O.T  

در جریان

توسعه شبکه فاضلاب شهر هرند (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۴۳-۲-۹۹  

در جریان

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار ۲۰۰، ۲۵۰ ،۳۱۵، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر جهت منطقه یک و دو شهر اصفهان مناقصه شماره ۴۲-۲-۹۹  

در جریان

انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۴۴-۲-۹۹  

در جریان

شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک برکت منطقه شاهین شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۴۱-۲-۹۹  

در جریان

احداث بند خاکی و عبور لوله فاضلاب در شهرهای مبارکه و دیزیچه و زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۸/۲-۲-۹۹  

در جریان

احداث بند خاکی و عبور لوله خط انتقال فاضلاب محله بهجت آباد شهر زاینده رود منطقه لنجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۷/۲-۲-۹۹  

در جریان

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ((احداث مخزن و شیرخانه ۱۰۰۰۰ متر مکعبی قائمیه واقع در محدوده منطقه دو اصفهان)) مناقصه شماره ۴۰-۲-۹۹ اصلاحیه

در جریان