آغاز نصب کنتورهای گاز در ترکمنستان در فاز نخست قطع یارانه‌ها

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 15, 1397
همراه با این برنامه، اقدامات لازم برای نصب کنتورهای برق و آب نیز صورت می‌گیرد.

شرکت «عشق آباد گاز» با توجه به دستور دولت ترکمنستان برای قطع ارائه رایگان گاز، برنامه نصب کنتورهای گاز را آغاز کرد.

شرکت «عشق آباد گاز» در پایتخت ترکمنستان برنامه نصب کنتورهای گاز را آغاز کرد.

شهروندان عشق آباد برای نصب کنتورهای گاز حدود 212 تا 260 منات پرداخت می‌کنند.

در اسناد رسمی، قیمت این کنتورها  154 منات می‌باشد و برخی معتقدند که مقامات دولتی از این برنامه سوءاستفاده کرده و قیمت کنتورهای گاز را بالا بردند.

علاوه بر این قرار است کنتورهای گاز از ابتدای سال 2019 فعال شوند اما دولت هنوز تعرفه‌های گاز را مشخص نکرده است.

همراه با این برنامه، اقدامات لازم برای نصب کنتورهای برق و آب نیز صورت می‌گیرد.

این در حالی است که از سال 1990 شهروندان ترکمنستان آب، برق و گاز را به طور رایگان دریافت می‌کردند اما در سال 2017 دولت این کشور از اتمام چنین روندی خبر داد.

به نظر مقامات ترکمنستان رایگان بودن گاز، آب و برق به منافع بلندمدت کشور ضربه می‌زند و برای صرفه‌جویی باید شهروندان تعرفه‌هایی را پرداخت کنند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک