آغاز عملیات بازدید دوره ای CCI بر روی مولد G12 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

Printer-friendly version
چهارشنبه, مهر 18, 1397
​به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد

عملیات بازدید دوره ای CCI بر روی مولد G12 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد آغاز شد.

​به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد- این مولد با هماهنگی به عمل آمده با دیسپاچینگ ملی برای بازدید CCI شامل  بازدید اتاق احتراق، رفع دیفکت های مربوطه و عملیات جانبی دیگر، از مدار خارج  و پیش بینی می گردد ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ 16 مهر 1397 به شبکه سراسری متصل گردد.

گروه خبر: