آغاز به کار طرح دانش آموزی نجات آب (داناب)

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران

طرح دانش آموزی نجات آب (داناب)  با آموزش دویست نفر از دبیران آموزش و پرورش در استان قزوین آغاز به کار کرد.