آغاز به كار رسمي نمايندگي پژوهشگاه نيرو در نمايشگاه سير تحولات دائمي صنعت برق كرمان با حضور وزير نيرو صورت گرفت

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 5, 1396
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان،
هم زمان با سفر وزير نيرو به استان كرمان  نمايندگي پزوهشگاه نيرو در استان كرمان به طور رسمي آغاز به كار كرد. دراين سفر جلسه شوراي هماهنگي شركت هاي زيرمجموعه اين وزارت خانه دراستان كرمان  به رياست وزير نيرونيز برگزار شد. در اين جلسه كه مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان نيز حضور داشت ، وزير نيرو گفت: كيفيت منابع آب شرب خط قرمز وزارت نيرو در استان كرمان است.
رضا اردكانيان درحاشيه نشست شوراي هماهنگي وانسجام بخشي صنعت آب وبرق استان در مصاحبه با خبرنگاران با مثبت خواندن فضاي همدلي و همكاري در استان كرمان بين دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو و دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو با ديگر دستگاه‌هاي استان گفت : در مسير تامين انرژي با مشاركت بخش خصوصي اقدامات خوبي در استان كرمان انجام شده است كه با توجه به سير صنعتي شدن استان كرمان در مسير جايگزيني كشاورزي ، وزارت نيرو از حيث تامين انرژي اين سياست‌ها را حمايت مي كند.
وزير نيرو خاطر نشان كرد : با توجه به توسعه انرژي هاي بادي و خورشيدي در استان كرمان ، وزارت نيرو خريد انرژي هاي تجديد پذير را تضمين مي كند زيرا اين بخش اشتغال زايي خوبي را به همراه دارد.
اردكانيان با بيان اينكه مهمترين موضوع در استان كرمان آب است گفت: در قالب طرح همياران آب اقدامات خوبي در استان كرمان انجام شده كه از آن حمايت مي‌كنيم و حوزه اختيارات استان را توسعه مي دهيم.
وزير تاكيد كرد: مهم تر از تامين آب هاي جديد ، تربيت چگونگي استفاده از آب هاي موجود است .
وي همچنين افزود : موضوع انتقال آب از مسافت هاي دور براي حفظ سكونت در استان نيز مورد توجه است البته استفاده از پسآب‌ها به ويژه در صنعت استان نيز در دستوركار قرار دارد .
وزير نيرو كيفيت منابع آب براي شرب را خط قرمز وزارت نيرو دانست و گفت: اين اطمينان وجود دارد كه در بحث تامين آب شرب استان مشكلي وجود ندارد.گفتني است رضا اردكانيان دراولين سفر استاني خود درتصدي وزارت نيروعصر دوشنبه در فرودگاه بين المللي كرمان مورداستقبال استاندارو مديران صنعت آب وبرق استان قرارگرفت وي دراين سفر ضمن شركت در شوراي همياران آب ،ازپروژه انتقال آب صفارود و سد نساء بم بازديد و در مراسم سالگرد جانباختگان زلزله شهرستان بم حضور يافت.
شهبا مديرعامل شركت توزيع برق شمال استان كرمان در حاشيه اين جلسه نيز به آغاز بكار دفتر نمايندگي پژوهشگاه نيروي تهران در محل نمايشگاه دائمي سير تحول صنعت برق استان كرمان كه به همت اين شركت بازسازي و مرمت شده اشاره كرد و گفت:آغاز بكار اين دفتر توسط رئيس پژوهشگاه نيرو در محل تالار وحدت دانشگاه باهنر كه با حضور وزير نيرو ، دانشگاهيان و مديران صنعت آب و برق استان برگزار شده بود اعلام گرديد و اين اقدام ضمن تشويق محققين و دانشگاهيان بومي در ترويج پروژه هاي تحقيقاتي و به ثمر نشستن آنها  به توسعه ارتباط دانشگاههاي استان با صنعت برق كمك زيادي خواهد كرد.
گروه خبر: