آغازفروش نيروگاه هاي خورشيدي در استان زنجان

Printer-friendly version
شنبه, آذر 8, 1393
با تمهيدات بعمل آمده در قانون بودجه سال جاري و ارائه تخفيف50درصدي براي متقاضيان بهره مندي از انرژي خورشيدي ،فرصت مناسبي براي مشتركين برق پيش آمده است تا ضمن استفاده از انرژي هاي تجديد پذير ،مديريت بهينه مصرف انرژي برق نيز در سطح كشور عملياتي گردد.

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در راستاي اجراي بند "ز" قانون بودجه سال 1393  از محل منابع حاصل از عوارض برق پرداختي مشتركان ، به‌دستور وزارت نيرو و تاكيد شركت مادرتخصصي توانير از ابتداي آذرماه سال جاري فروش نيروگاه هاي خورشيدي به منظور نصب در بام منازل در استان زنجان آغاز شد ه است .

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با اطلاع رساني هاي مستمر در سطح استان از متقاضيان برق خواسته تا به نزديكترين مديريت توزيع برق و يا به پرتال اين شركت به آدرس WWW.ZEDC.IR مراجعه نموده و به ازاي هر مشترك يك كيلووات انرژي برق خورشيدي با نصف قيمت خريداري نمايند .

گفتني است جزئيات فراخوان ثبت نام نصب سامانه يک کيلوواتي خورشيدي براي مشترکين خانگي  در پرتال اين شركت شامل فرآيند کار،شرايط عمومي اجرا،وظايف دستگاه اجرايي،وظايف و تعهدات پيمانکار و شرايط و وظايف مشترک متقاضي و مراحل ثبت نام  دردسترس مراجعين مي باشد .

گروه خبر: