آبفای استان مرکزی دستگاه برتر در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان

Printer-friendly version
سه شنبه, ارديبهشت 24, 1398
این ارزیابی با نظارت معاونت هماهنگی استانداری مرکزی به اجرا در آمد.

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در ارزیابی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عملکرد دستگاه‌هایی اجرایی استان در سال 1397 به‌عنوان دستگاه برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی این ارزیابی با نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به اجرا در آمد و طی آن عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در پنج محور اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات، نظرسنجی، رسیدگی به شکایات مراجعه‌کنندگان یا مشتریان و آموزش، فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی در راستای تکریم ارباب‌رجوع در سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت.

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در ارزیابی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عملکرد دستگاه‌هایی اجرایی استان در سال 1397 به‌عنوان دستگاه برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی مهندس این ارزیابی با نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به اجرا در آمد و طی آن عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در پنج محور اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات، نظرسنجی، رسیدگی به شکایات مراجعه‌کنندگان یا مشتریان و آموزش، فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی در راستای تکریم ارباب‌رجوع در سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت.

گروه خبر: