آبرسانی به 48روستای کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت بنیاد برکت

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت:

آبرسانی به 48 روستای این استان در مناطق مختلف با اعتباری بیش از 139 میلیارد و 220 میلیون ریال با مشارکت بنیاد برکت در دست اجراست.

 

فیض الله پاسره افزود: آبرسانی به این تعداد روستاها در قالب 21 طرح عمرانی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در دست اجراست.
وی بیان کرد: با تکمیل این طرح ها 14 هزارو 349 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.
پاسره ابراز کرد: در شهرستان دنا هم اینک پنج طرح آبرسانی با اعتباری بیش از پنج میلیاردو 500 میلیون ریال در دست اجراست.
پاسره تصریح کرد: این طرح ها شامل آبرسانی به روستاهای خرسان، چال بادام، دشت بزو ده پایین،کت سیاه و درب کلات است که با تکمیل این طرح ها یکهزارو 589 نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: توسعه و بازسازی شبکه داخلی روستاهای شوتاور، آبرسانی به لیراب، چاورده و بلویری، فارق و گراب، ده انار سر دره کمر دوغ،و قلعه جلو و مجتمع آبرسانی به ده قاضی و ده احمد در شهرستان کهگیلویه با اعتباری بیش 20 میلیارد ریال در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با بهره برداری ازاین 6 طرح عمرانی 13 روستا با جمعیتی بیش از 6 هزارو 116 نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.
وی اظهار داشت: آبرسانی به هفت روستای شهرستان بویراحمد در قالب چهار طرح عمرانی با اعتباری بیش از24 میلیارد و 700 میلیون ریال در دست اجراست.
پاسره اظهار داشت: این طرح ها در روستاهای حیدر آبادعلیا و سفلی، انارک لوداب، دره بید علیا، شبدرون گلال بویراحمد در دست اجراست.
وی گفت: آبرسانی به 16 روستای شهرستان باشت و اصلاح و نوسازی، مجتمع پزین، تلخاب بیدک، گروس و برغون، آلاکان و تا مویزی با اعتباری بیش از 86 میلیارد ریال از محل اعتبارات بنیاد برکت در شهرستان باشت در حال اجراست.
پاسره اظهار داشت: با تکمیل این طرح23 روستا با جمعیتی بیش ازپنج هزارو 284 نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شود.
شاخص بهره‌مندی از آب سالم در این استان به گفته مدیرعامل آبفای روستایی هم اینک با پنج درصد افزایش نسبت به سال 92 از 68 درصد به حدود 74 درصد رسیده است.
حدود 330 هزار نفر از جمعت 700 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد در یک هزار و 676 روستای این استان ساکن هستند.
یکهزار و 420 روستا از این تعداد دارای تأسیسات آبرسانی هستند.
شهرستان باشت دارای 115 روستا است که از این تعداد 11 روستا دارای جمعیتی بیش از 50 خانوار و 44 روستا دارای جمعیتی بیش از 20 خانوار است. 

 

 ایرنا