آبرسانی به روستاهای مصطفی لو ، جلال آباد ، درو ، کزج ،گیلوان ، زرتشت آباد ، لرد خلخال

Printer-friendly version
چهارشنبه, فروردين 15, 1397
شرکت آبفار اردبیل
کد : ص/۹۷/۲۳۸/۱۲
عنوان آگهی : آبرسانی به روستاهای مصطفی لو ، جلال آباد ، درو ، کزج ،گیلوان ، زرتشت آباد ، لرد خلخال
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
محل دریافت اسناد : سامانه ستاد ایران
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : عصر ایرانیان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
شماره صفحه روزنامه : آخر