فاز نخست احداث پست 20/63 كيلوولت مأمونيه انجام شد

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 27, 1397
شبيهي ؛ با تلاش شبانه روزي پرسنل برق باختر

به منظور افزايش قابليت  اطمينان و پايداري شبكه فوق توزيع و پاسخ به تقاضاي مشتركين صنعتي شهرستان در شهرك صنعتي مأمونيه و همچنين جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري احداث پست  20/63 كيلوولت  شهرك صنعتي مذكور در استان مركزي  در دستور كار بر ق منطقه اي باختر قرار گرفت و با عنايت به  دستورات ويژه مقام عالي وزارت نيرو جهت تسريع در احداث پروژه  فوق فاز نخست اين پروژه با تلاش شبانه روزي پرسنل برق باختر به انجام رسيد .

به گزارش روابط عمومي برق باختر فرهاد شبيهي مديرعامل اين شركت در گفتگو با واحد مركزي خبر با بيان مطلب فوق افزود :  با توجه به استقرار بخش قابل توجهي از صنايع  با سرمايه گذاري بسيار زياد  در شهرك  صنعتي مأمونيه  ،‌افزايش ظرفيت  پست 20/63 كيلوولت شهرك صنعتي مأمونيه شامل طراحي ،‌نصب و راه اندازي يك فيدر خط 63 كيلوولت  ،‌يك فيدر ترانس 63 كيلوولت با ظرفيت 30 مگاولت آمپر ،‌يك فيدر ورودي و شش فيدر خروجي 20 كيلوولت با موفقيت انجام گرفت .

وي افزود:  با توجه به بحث تأمين  انرژي صنايع  و حمايت از توليد  داخلي و ايجاد اشتغال پايدار و كاهش نرخ بيكاري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و مديرعامل شركت توانير حساسيتهاي خاصي در اجراي اين پروژه داشتند كه خوشبختانه  با  تلاش شبانه روزي و كار تيمي در كمتر از يكماه ‌پروژه مذكور راه اندازي گرديد .

 

گروه خبر: