زنجان ازاستانهای مستعد بهره گیری از انرژی خورشیدی است.

Printer-friendly version
چهارشنبه, آذر 14, 1397
زنجان دارای پتانسيل بالاجهت استفاده ازانرژي تجديدپذيرو پاك است.

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، به گفته مدیرعامل این شرکت خورشيد يكي از مهمترين منابع انرژي تجديدپذير و پاك مي‌باشد و زنجان در زمره استان هاي مستعد و با پتانسيل بالا براي استفاده از اين انرژي خدادادي به شمار مي رود. مناطق مختلف استان زنجان داراي روزهاي آفتابي خوب و با دماي متعادل هستند كه از فاكتورهاي مهم در افزايش راندمان نيروگاه‌هاي خورشيدي مي‌باشد.

مهندس علیزاده منظور از توليد پراكنده را نزديک نمودن نقاط توليد برق به مصرف با هدف مصرف بهينه و کاهش تلفات برق عنوان کرد و تامين برق پايدارتر مشترکين، کاهش خاموشي و تلفات، افزايش راندمان و بهره‌وري بالاتر اقتصادي، حفاظت از محيط زيست  را از جمله فوايد اين امر برشمرد. وی درخصوص انواع نيروگاه‌هاي توليد پراكنده برق ، گفت:  نيروگاه‌هاي توليد پراكنده انواع گازي و تجديدپذير مي باشند كه استفاده كننده از انرژي‌هاي تجديدپذير مبتني بر منابعي پاك، تمام نشدني، بي سرو صدا و بدون خطر و فاقد آلودگي و سازگار با محيط زيست مي‌باشند. توان بالاي منابع تجديدپذير در ايران، محدوديت استفاده از منابع سوخت هاي فسيلي و لزوم صيانت و حفظ آن براي نسل‌هاي بعد، بحران خشكسالي و لزوم صرفه جويي در مصرف آب، پدافند غيرعامل و لزوم تنوع بخشي در منابع تأمين انرژي، لزوم کاهش توليد گازهاي گلخانه اي از جمله دلايلي است که ضرورت برنامه‌ريزي جهت تخصيص سهمي از انرژي مصرفي کشور به انرژي‌هاي تجديدپذير و پاک را آشکار مي سازد.

 وی تصریح کرد: وزارت نيرو با اتخاذ سياست هاي حمايتي و تخصيص منابع مالي در برنامه هاي پنجم و ششم توسعه درصدد تحقق اين مهم برآمده است. طرح خريد تضميني  20 ساله برق تجديد پذير از مشترکين خصوصي توليد کننده، الزام  ارگانهاي دولتي به تأمين 20% برق مصرفي از طريق سامانه‌هاي تجديد پذير و پاک از جمله اين اقدام‎ها مي باشد.

گفتنی است شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان نيز به عنوان نماينده صنعت برق کشور با تشکيل کميته توليد پراکنده، آموزش و تربيت نيروي متخصص در زمينه انرژي هاي تجديد پذير و پاک، فراهم آوردن زير ساخت‌هاي لازم جهت پذيرش متقاضيان از طريق اپليکيشن "سبز" توزيع زنجان، ارزيابي پيمانکاران فعال در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير و نظارت دقيق بر عملکرد آنها با هدف صيانت از سرمايه‌هاي ملي، تهيه بروشور و بنر و تبليغ از طريق صدا و سيما ، جراید و ... درصدد آگاه سازي مردم و فراهم آوردن بسترهاي مناسب جهت توسعه اين انرژي در سطح استان زنجان برآمده است.

 وی در پایان صحبت های خود اظهار داشت : در صورت نصب يك كيلوات‌ سامانه خورشيدي در استان زنجان، مي‌توانيم بطور متوسط 1800 كيلووات‌ساعت انرژي برق در طول سال توليد كنيم ، که به نوبه خود يك منبع درآمد مطمئن و پايدار براي 20 سال آينده بحساب می آید و با جلوگيري از تابش مستقيم خورشيد بر روي سقف خانه‌ها، در هزينه‌هاي مربوط به گرمايش و سرمايش ساختمان خود صرفه‌جويي كنيم، در كاهش آلودگي هوا و توليد گازهاي گلخانه‌اي نقش داشته و در نهايت با صرفه‌جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي و آب ، باعث توسعه ملي شويم.

گروه خبر: