دوره آموزشی " ایمنی در عملیات اجرایی اتفاقات آب و فاضلاب در سطح معابر شهری "

Printer-friendly version
چهارشنبه, شهريور 3, 1395
در شرکت آبفای استان زنجان برگزارشد :

کارگاه آموزشی  " ایمنی در عملیات اجرایی اتفاقات آب و فاضلاب در سطح معابر شهری " برای کلیه همکاران و پیمانکاران اتفاقات آب و فاضلاب در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

خانم نجفی پور سرپرست دفتر بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت با اشاره به برگزاری دوره فوق گفت : این دوره آموزشی در دو بخش تئوری و عملی در راستای مصوبات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت و اجرایی نمودن برنامه های آموزشی دفتر بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست شرکت با حضور سرگرد ملایی رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک راهنمایی و رانندگی استان زنجان برگزارشد .

وی افزود : ایجاد اگاهی همکاران اتفاقات از علائم گذاری برای ترافیک عبوری وخط ایمنی استفاده کنندگان از معابر شهری ، روان سازی ترافیک ، سرعت عمل در انجام کار، رفع حوادث ومهم تر از همه پیشگیری از حوادث ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی و بروز حوادث ناگوار برای همکاران از مهم ترین اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود .

شایان ذکر است در پایان دوره کلیه اکیپهای اتفاقات آب و فاضلاب یک نسخه مجله با عنوان " راهنمای علائم گذاری برای ترافیک عبوری در عملیات اجرایی آب و فاضلاب در سطح معابر " که برگرفته از آئین نامه های ایمنی راهها بود ، ارائه شد .