اجرای طرح همیار برق درمدارس استان اردبیل آغاز شد

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 18, 1397
اجرای طرح همیاربرق وفرهنگسازی مدیریت مصرف برق آغاز شد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت : اجرای طرح همیار برق و فرهنگسازی مدیریت مصرف برق  با حضور در مدرسه دخترانه راهیان صادق اردبیل آغاز شد .

مهرداد سلیمی با اعلام این خبر افزود : برای اولین بار در استان اردبیل در راستای مصرف بهینه و فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در مدرسه ابتدایی دخترانه راهیان صادق اردبیل کارت همیار  برق به دانش آموزان اهدا و  آموزش های لازم در این زمینه داده شد .

وی  افزود : یکی از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  در راستای مدیریت مصرف برق ،حضور در مدارس استان جهت ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان می باشد که هر ساله کارشناسان روابط عمومی و مدیریت مصرف با حضور در مدارس و ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان،  مباحث مدیریت مصرف برق را به دانش آموزان توضیح می دهند .

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گفت : در طرح همیار برق ، کارت همیار برق به دانش آموزان داده می شود و از آنها خواسته می شود  مقدار مصرف قبض برق  خود را در 4 دوره متوالی در  کارت همیار برق تکمیل نمایند .

سلیمی  در ادامه افزود  : در این طرح بعد از چهار دوره که همزمان با شروع سال تحصیلی 98  خواهد بود  ، یعنی  در مهر و آبان سال آینده ، با حضور مجدد در مدارسی که طرح همیار برق در آنها اجرا شده  ، کارتهای همیار برق کنترل شده و دانش آموزانی که  مصرف برق واحد مسکونی خود را کاهش داده باشند جوایزی اهدا خواهد شد .