گوشه های از کمک رسانی به همکاران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه روستاهای زلزله زده ازگله وثلاث باباجانی