گزارش تصویری از فعالیت پرسنل آتش نشانی امور بهره برداری,بخش سوخت امور مکانیک وبخش های ایرهیتر و دمپرهای بویلر امور مکانیک نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد یک