گروه مهندسی کویر

Printer-friendly version
مدیر شرکت: 
مهندس رضایی
آدرس ایمیل: 
تلفن شرکت: 
02122337485
فکس: 
0289784953
زمینه فعالیت: 
خدمات تامین کالا و تکنولوژی در زمینه تجهیزات تصفیه آب و پساب صنعتی و بهداشتی و سیستمهای بازچرخانی آب- تجهیزات تصفیه آب و پساب، تجهیزات آب و فاضلاب
آدرس شرکت: 
میدان بنی هاشم کوچه نمازی پ 1
دسته بندی: 
زیر شاخه: