گروه صنعتی نیروپژوهان مرصاد

Printer-friendly version
مدیر شرکت: 
حدیثه کاظمیان
آدرس ایمیل: 
تلفن شرکت: 
05137337760
فکس: 
05137643221
زمینه فعالیت: 
تولید و تامین قطعات مصرفی توربینهای گازی و بخار ،بویژه قطعات مسیر داغ توربین ،اعم ازانواع نازلهای سوخت ،سیلها،کراس فایر تیوب ،ریتینر و ....
آدرس شرکت: 
مشهد - پارک علم و فن آوری خراسان رضوی - ساختمان مرکزی - مرکز رشد انرژی
دسته بندی: 
زیر شاخه: