کفش آفاق

Printer-friendly version
مدیر شرکت: 
حبیب آفاق
آدرس ایمیل: 
تلفن شرکت: 
04135255598
فکس: 
04135242701
زمینه فعالیت: 
تولید کفش پرسنلی و طبی و کفش ایمنی
آدرس شرکت: 
تبریز
دسته بندی: 
زیر شاخه: