وزیر نیرو راهی شهرستان‌های استان تهران شد(شرکت آب و فاضلاب استان تهران )