مصاحبه رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار استان تهران امروز با برنامه در استان در خصوص وضعیت آبرسانی روستاهای شهرستان پردیس و تصفیه خانه فاضلاب سعید آباد جاجرود