فائز گستر کامکار (فاواکام) - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Printer-friendly version
مدیر شرکت: 
مسعود بگلربگیان
آدرس ایمیل: 
تلفن شرکت: 
021-88517981
فکس: 
021-88517981
زمینه فعالیت: 
فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس شرکت: 
تهران -خیابان امیر آباد شمالی - بالاتر از جلال آل احمد - ساختمان امیر - واحد 805
دسته بندی: 
زیر شاخه: