شرکت آب و فاضلاب استان تهران جایزه بنیاد جهانی انرژی را کسب کرد.