تعویض لوله های درین ایرهیتر ,دمونتاژ، سرویس و مونتاژ اکچویتورهای استاپ والو‌های توربین HP ,دمونتاژ، سرویس و مونتاژ سروموتور کنترل والو LP BY PASS واحد یک نیروگاه طوس