به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب انجام گرفت : نشست شورای مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی (آب و فاضلاب آذربایجان شرقی)