بهره برداری از ۷۳ پروژه برق رسانی به مناسبت ایام ا... دهه مبارک دهه فجرو۲۲ پروژه برق رسانی در ارومیه(شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)